Flere overlæger og formænd på Aalborg Universitetshospital har sendt et åbent brev til sundhedsminister Ellen Trane Nørby omkring deres bekymringer for besparelserne på sundhedsområdet. Arkivfoto Foto: Henning Bagger, Scanpix

Overlæger i åbent brev: Besparelser på sundhedsvæsenet bekymrer også os

Flere dele af personalet på Aalborg Universitetshospital støtter op om deres kolleger på Rigshospitalets protest imod yderligere besparelser.

- De ledende overlæger, Overlægerådet...giver fuld støtte til udtalelserne fra ledelseskollegaerne på Rigshospitalet vedrørende den stærke betænkelighed over yderligere besparelser i Sundhedsvæsenet. 

Sådan indledes et åbent brev underskrevet af flere overlæger og formænd fra flere afdelinger på Aalborg Universitetshospital.

Brevet er adresseret til sundhedsministeren, Ellen Trane Nørby, og er ment til at støtte op omkring et andet brev, der blev sendt i sidste uge med opråb fra flere klinikchefer og oversygeplejersker på Rigshospitalet omkring en presset sundhedstjeneste. 

Du kan læse brevet fra Aalborg Universitetshospitals personale på linket her

Protesterne fra Rigshospitalet lyder på, at flere år med effektiviseringer og besparelser har ført til mindre kvalitet, og at personalet ikke længere kan følge med de forventninger, der bliver stillet til dem. 

- Som medarbejdere i Sundhedsvæsenet vil vi gerne gøre en positiv forskel for vore patienter, men vi er alvorligt bekymrede for, at patientsikkerhed og arbejdsmiljø vil lide under fortsatte effektiviseringskrav, står der i brevet.

Derfor kalder sundhedspersonalet på både Rigshospitalet og Aalborg Universitetshospital på en ny politisk prioritering. 

Brevet fra personalet på Aalborg Universitetshospital er underskrevet af overlæger fra Forum af ledende overlæger, Overlægerådet, Jordemødreområdet, Afsnitsledende Bioanalytikere, Rådet for Afsnitsledende Sygeplejersker og Rådet for ledende lægesekretærer.