Foto: Aalborg Universitetshospital

Patient-hittet "Hjerter på tværs" bliver permanent

Samarbejdet ”Hjerter på tværs” mellem Aalborg Kommune og Aalborg Universitetshospital har haft så gode resultater, at det nu bliver gjort permanent.

Projektet ”Hjerter på tværs” har kørt som et forsøg i Aalborg Kommune gennem de seneste to år. Nu gøres det permanent. Projektet følger bedre op på hjertepatienter med forkalkning af kranspulsåren, også kaldt iskæmi, så de i højere grad gennemfører deres 12 ugers rehabiliteringsforløb.

”Hjerter på tværs” har betydet, at tre ud af fire patienter nu møder op og gennemfører rehabiliteringsforløbet mod kun hver tredje patient, inden projektet gik i gang.

Det er meget vigtigt, både for den enkelte og samfundet, at alle hjertepatienter kommer i gang med at leve et så godt liv som muligt igen

Mogens Lytken Larsen, professor fra Aalborg Universitetshospital

”Hjerter på tværs” blev etableret, fordi der var et stort frafald, når patienter var færdigbehandlede på Universitetshospitalet og fik tilbud om at deltage i Aalborg Kommunes rehabilitering i sundhedscentret. Det fortæller professor Mogens Lytken Larsen fra Aalborg Universitetshospital. Han er leder af hospitalets center for bekæmpelse af ulighed i sundhed (DACUS).

- Det var særligt en bestemt gruppe, dem, der måske ikke var så ressourcestærke, vi mistede, og det ville vi gerne lave om på. For det er meget vigtigt, både for den enkelte og samfundet, at alle hjertepatienter kommer i gang med at leve et så godt liv som muligt igen, siger professor Mogens Lytken Larsen fra Aalborg Universitetshospital.

Bliver bogstaveligt talt fulgt til dørs
”Hjerter på tværs”-samarbejdet går ud på, at patienten bliver overleveret til sundhedscentret af en fysioterapeut eller sygeplejerske, som de i forvejen kender fra hospitalet. Konkret sker det ved, at patienten og deres sygeplejerske eller fysioterapeut mødes i forhallen på Nordkraft og følges ad op til 9. sal, hvor sundhedscenteret ligger. Alle patienter følges op, så vejen er kendt fremover.

De undgår at skulle begynde forfra med at fortælle om deres udfordringer

Vibeke Kræmmergaard, leder af Aalborg Sundhedscenter

På sundhedscenteret tager sygeplejersken herfra imod dem, og introducerer dem til huset og det hold, de skal være en del af.

- Vi har stort fokus på overgangen, fordi tidligere borgere angiver, at de ikke overkommer eller mister motivationen, når de skal fortsætte et nyt sted med ventetid, nye deltagere og nyt personale. Vi ved også, at nogle deltagere tidligere har sagt nej tak pga. den fysiske beliggenhed af centeret. Ved at sikre information og mødet med et kendt ansigt i forhallen skabes der tryghed for dem, som har et særligt behov for det. Den etablerede overgang sikrer, at behandlingsplan og kendte problemstillinger videreformidles, således at faglighed og kvalitet i rehabiliteringsforløbet er i fokus. Den etablerede kommunikationsform mellem kommunen og hospitalet giver anledning til, at deltagerne føler tryghed og sikkerhed for de udfordringer eller ikke færdigbehandlede problemer, de måtte have. De undgår at skulle begynde forfra med at fortælle om deres udfordringer. Alt i alt giver det et bedre sammenhængende forløb for borgeren, siger Vibeke Kræmmergaard, der er leder af Aalborg Sundhedscenter. 

Udover at antallet af personer, der gennemfører rehabiliteringsforløbet er steget markant, er tilfredsheden også blevet højere. Det viser en tilfredshedsundersøgelse.

Starten på det permanente samarbejde om ”Hjerter på tværs” markeres i Aalborg Sundhedscenter i Nordkraft på fredag.

Også andre steder i det nordjyske er der gode erfaringer med et bredere samarbejde om hjertepatienter. Se indslaget fra tidligere på ugen, hvor Hjerteforeningen roser et andet nordjyske initiativ.

02:06

Samarbejde mellem hospital og kommuner gør det lettere at blive rehabiliteret.

Luk video