Foto: Daniel Mikkelsen

Penge på vej til Aalborg Kloster

Det Obelske Familiefond donerer fem millioner kroner til at sikre klostret en bæredygtig fremtid.

Der er jubel på Aalborg Kloster i disse dage, efter klosterforstander Flemming Møller Mortensen kan afsløre, at der er en stor stor fondsbevilling fra Det Obelske Familiefond på vej.

Hele fem millioner kroner skal hjælpe med at sikre en bæredygtig fremtid for det 588 år gamle Helligåndskloster.

Donationen falder i tråd med den masterplan for klostret, som der er lagt, og skal blandt andet bruges på, at sætte de historiske lokaler i stand, ligesom Munkenes Abildgård reetableres, som Hack Kampmann tegnede den i 1907. Samtidig indrettes klostrets havehus til en ny bolig.

- Det er på alle måder en fantastisk og meget generøs donation, som nu skal forvaltes med største omhyggelighed og taknemmelighed, oplyser Flemming Møller Mortensen på sin Facebook-side.

Aalborg Kloster er Danmarks ældste sociale institution og blandt landets ældste beboede bygningskomplekser. Et moderne bosted med kulturhistoriske værdier udover det sædvanlige i hjertet af Aalborg.

I dag er formålet med Aalborg Kloster at drive, bevare og nyttiggøre Klosteret. Det sker dels ved at sikre et trygt fællesskab for beboerne i de 27 lejeboliger og dels ved at være en åben kulturinstitution, som formidler den helt særlige historie og funktion, som Klosteret har udfyldt siden 1431.

Først var det som katolsk kloster, hvor Helligaandsordenen sikrede barmhjertighed og omsorg til syge og sårbare. Efter reformationen i 1536 som Aalborg Stiftshospital og i mere end 300 år som hjemsted for Katedralskolen i Aalborg.

Donationen kommer som nævnt, fra Det Obelske Familiefond, der blev etableret i 1956 med tre formål: at sikre god ledelse af og skabe de bedst mulige rammer for virksomheden C.W. Obel A/S, at støtte Obel-familien og at støtte almennyttige formål.

Siden 2010 har fondet kunnet uddele mellem 150 og 250 mio. kr. pr. år til almene formål. Med en national strategi for de almene uddelinger støtter fondet i dag indsatser inden for områderne: Kunst, mental sundhed og Nordjylland.