LIGE NU:

Plejehjem får faste læger

Plejehjemsbeboere i Aalborg Kommune får faste tilknyttede læger, og det betyder blandt andet færre indlæggelser og mindre medicinforbrug.

Det skaber nemlig bedre sammenhæng i den sundhedsfaglige behandling, når lægen kender både beboeren og plejepersonalet godt. Samtidig viser erfaringerne fra et pilotprojekt, at den faglige indsigt stiger, fordi lægerne som en del af aftalen skal yde sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejehjemmene.

Det skaber ikke bare større tilfredshed blandt beboere, pårørende, læger og plejepersonale, men kan også måles på færre forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser og korttidsindlæggelser. Samtidig er der mindre kontakt til lægevagt og mere kontakt til egen læge og mindre forbrug af receptpligtig medicin. Og så frigør ordningen tid for plejepersonalet.

- Vi ved, at et tæt samarbejde mellem beboer, plejepersonale og læge gavner den enkeltes beboers sundhed blandt andet på grund af færre indlæggelser og mindre forbrug af medicin. Og det kan måles på deres livskvalitet. Derfor har vi presset på for at få ordningen i gang hurtigst muligt, fortæller rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen Thomas Krarup.

De første fem plejehjem har fået fast tilknyttet læge fra januar, mens to mere følger i februar. I januar er det Lundbycentret, Toftehaven, Solsidecentret, Fjordparken og Hassinghave. I februar følger Solgården og Ulstedparken

Nye beboere på de syv plejehjem får automatisk tilbudt at skifte til plejehjemmets faste læge ved indflytningen. Nuværende beboere kan skifte læge ved at kontakte plejehjemslederen.

Ordningen udbredes gradvist til at omfatte flertallet af Aalborg Kommunes plejehjem inden udgangen af 2018.

Ordningen med faste læger på plejehjem udspringer af en politisk aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Staten, Danske Regioner og KL, som blev indgået i maj 2016. Ordningen finansieres af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019.