01:45

Projektet "Børneliv i sund balance" bygger på erfaringer fra Amsterdam.

Projekt: Samarbejde skal forebygge overvægt hos mindre børn

Aalborg Kommune er med i nyt projekt, hvor lokalsamfundet tager ansvaret for børns sundhed.

Aalborg skal sammen med Frederikssund og Albertslund kommuner arbejde med et nyt projekt - med det formål at forebygge overvægt hos mindre børn.

Projektet ”Børneliv i sund balance” er et samarbejde mellem kommunerne og KL's Center For Forebyggelse. Her skal både forældre, sundhedspersonale, dagtilbud, skole og lokale idrætsforeninger arbejde sammen for i højere grad at styrke sundheden og trivslen hos de 0-10 årige. Især børn fra udsatte områder har en øget risiko for at blive overvægtig. Kommunernes erfaringer skal herefter bredes ud til resten af landet.

Erfaringer fra Amsterdam

Projektet, der løber over fem år og støttes af Nordea-fonden med 22,7 mio. kroner, bygger på bedste viden og erfaringer fra ind- og udland. Særligt erfaringer fra Amsterdam, hvor det netop igennem indsatser, der styrker lokalsamfundet, er lykkedes at reducere andelen af børn med overvægt i udsatte boligområder.

- Vi er meget begejstrede over, at vi med den store projektstøtte fra Nordea-fonden kan afprøve vidensbaserede indsatser i praksis i forskellige typer af lokalområder i tre kommuner, siger Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis i KL.

01:00

Leder af Center for Forebyggelse i praksis i KL Tine Curtis fortæller her i videoklippet om succeskriterierne for projektet.

Luk video

I Aalborg Kommune glæder borgmester Thomas Kastrup-Larsen sig over at være en del af projektet.

Vi ved, at den bedste måde at komme overvægt til livs er ved at forebygge, at den overhovedet opstår. 

Thomas Kastrup-Larsen (S), borgmester, Aalborg Kommune

- Vi ved, at den bedste måde at komme overvægt til livs er ved at forebygge, at den overhovedet opstår. I projektet flytter vi fokus fra det enkelte barn med overvægt til, at lokalsamfundet tager et fælles ansvar for alle børns sundhed. Sundhedspleje, dagtilbud, skole og lokale foreninger og erhvervsdrivende skal sammen med børnefamilierne gøre det nemmere og mere attraktivt at spise sundt og være fysisk aktiv, siger Thomas Kastrup-Larsen til kl.dk.

MERE OM PROJEKTET "BØRNELIV I SUND BALANCE"

Målgruppen er børn fra 0-10 år og deres familier i henholdsvis Albertslund Kommune, i 4 udvalgte lokalområder i Aalborg Kommune og i to lokalområder i Frederikssund Kommune. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet evaluerer projektet. KL, Center for Forebyggelse i praksis har det overordnede ansvar for at lede projektet.

Formålet med projektet er udvikle og afprøve indsatser i kommuner, lokalsamfund og familier, der fremmer sund vægtudvikling hos børn. Udover at styrke eksisterende indsatser i lokalområderne vil projektet omfatte følgende aktiviteter:

 1. Sundhed der er nemt i hverdagen. En alsidig og bred kommunikationsindsats, der gør det sunde nemt og attraktivt i hverdagen for familierne.
 2. En sund start for alle nye børnefamilier. Herunder en proaktiv intensiv støtte fra sundhedsplejen til amning og sunde madvaner i barnets første leveår.
 3. Leg, bevægelse og mod på sund mad i dagtilbud. Samt at sundhedsplejen og dagtilbud samarbejder om en legebaseret undersøgelse af motorik og vægtudvikling.
 4. En sundhedsfremmende skole. Herunder en styrket indsats ift. en fysisk aktiv og sundhedsfremmende skoledag, bedre forældresamarbejde og inddragelse af idrætsforeninger og øvrige lokalsamfund.
 5. Styrkede lokale idrætsforeninger med flere tilbud til idrætsuvante børn, herunder rekruttering af frivillige og flere børn i foreningerne.
 6. Et aktivt familieliv og sunde fællesskaber i lokalsamfund. Flere aktiviteter om sund mad og fysik aktivitet gennem involvering af foreninger, erhvervsliv og andre lokale ressourcer i forhold til at tage et medansvar for børnefamilierne sundhed.

Tidsramme og økonomi

 • Projektet har en tidsramme på 5 år og kører fra 2020 til 2024.
 • Efter projektperioden har kommunerne forpligtet sig at fastholde fokus på projektets målsætninger i yderligere 5 år.
 • Nordea-fonden støtter projektet med 22.725.600 kr.

Ulighed i børns sundhed

 • Der er en dobbelt så stor andel af overvægt eller svær overvægt blandt skolebørn i lav socialgruppe (16%) end blandt børn i høj socialgruppe (8%).
 • Der er flere skolebørn, som ikke udfører hård fysisk aktivitet ugentligt i fritiden, i lav socialgruppe (17%) end i høj socialgruppe (7%).
 • Andelen af skolebørn, som drikker sodavand med sukker dagligt, er markant større i lav socialgruppe (14%) end i høj socialgruppe (5%).

Kilder

 • Skolebørnsundersøgelsen 2018, Statens institut for Folkesundhed, SDU, 2019
 • Amsterdam Healthy Weigth Programme
Se mere