LIGE NU:

Regionsrådsmøde om grusgrave i Vadum giver protester

Regionsrådet holder tirsdag møde om ny råstofplan. De lokale i Vadum protesterer mod de mulige grusgrave i deres lokalområde.

Støj fra maskiner, lastbiler der suser på vejene og en kæmpe sandhøj lige ved siden af baghaven. Det er bare nogle af de ting, borgerne i Vadum frygter kommer til at blive et problem, hvis to store grusgrave ved siden af det lille lokalsamfund bliver en realitet. 

Regionsrådet skal nemlig tirsdag tage stilling til Vadum som interesseområde i et forslag om udvinding af råstoffer til en tredje Limfjordsforbindelse. Det indebærer enorme grusgrave og sand, der skal transporteres i lastbiler til og fra udgravningerne, som en del af Råstofplan 2016. 

Råstofplan 2016 har været undervejs, siden man i 2015 besluttede at revidere planen fra 2012. Forslaget har været til offentlig høring ad flere omgange, og alle gange har beboere i området meldt utilfredse tilbage. Den sidste høring fra 10. januar til 7. marts 2017 har givet yderligere 70 bemærkninger, der primært kommer fra naboer og lodsejere i Vadum.

- De påtænkte arealer vest for Vadum by ligger alt for tæt på skoleområdet. Vinden fra vest (som er den mest normale vindretning her) vil medføre generende støj og støv for skolebørnene, ydermere vil en udgravning give tung trafik på skolevejene, som i Vadum og omegn ikke er forsynet med cykelstier. Endvidere er de fleste veje i området ret smalle og slet ikke egnet til tung trafik, skriver Elin bastholm Helledi i en bemærkning til forslaget. 

VÆRN OM VAND-gruppen frygter særligt for det rene drikkevand i området og laver derfor en happening inden mødet i Regionsrådet. 

- Så bliver det afgjort, hvad Regionsrådet finder vigtigst - rent drikkevand eller sand og grus. For at gøre det valg helt tydeligt for politikerne, planlægger vi en happening ved indgangen til regionsrådssalen, hvor politikerne bliver tilbudt et glas rent urenset vand fra Terndrup Vandværk, eller - hvis de foretrækker det - et glas sand fra Siem Skov, skriver formand for Danmarks Naturfredningsforening i Rebild Kommune og medlem af VÆRN OM VAND i en pressemeddelelse. 

Udover Vadum er andre interesseområder til udvinding af råstoffer til den nye limfjordsforbindelse Gærum/Åsted, Gøttrup sø, Siem Skov og Moler-området. Det er tirsdag klokken 13, at Regionsrådet tager stilling til, hvor grusgravene skal være.