LIGE NU:

Rekordregnskab: Aalborg Portland omsatte for 8 milliarder i 2017

På trods af svære markedsforhold i Tyrkiet og Egypten lykkedes det i 2017 Aalborg Portland at øge sin omsætning med 23 procent takket være fremgang i Norden og opkøb i Belgien.

Med en omsætning på over otte milliarder kroner i 2017 er det svært for ledelsen i Aalborg Portland Holding at være utilfredse med det regnskab, der netop er blevet præsenteret.

De 8,48 milliarder kroner, koncernens virksomheder - Aalborg Portland, Unicon og flere andre datterselskaber - omsatte for i 2017, er ny rekord for koncernen. Det er en stigning på 23 procent i forhold til 2016.

Samtidig har koncernen øget sit overskud før skat med 38 millioner kroner, så det for 2017 lyder på 1067 millioner kroner. Det meddeler Aalborg Portland Holding i en pressemeddelelse. 

- Vi er glade for at kunne aflægge et samlet set tilfredsstillende regnskab, og vi er samtidig meget stolte over, at vi for ottende år i træk oplever fremgang i både omsætning og aktivitetsniveau. Væksten på det nordiske marked fortsatte i 2017, hvor de tre skandinaviske lande bidrog positivt til udviklingen med moderate stigninger i salget af cement og fabriksbeton samt hvid cement. Derudover oplevede vi også fremgang i Belgien, Kina og USA, mens vi så en tilbagegang på vækstmarkederne i Tyrkiet, Egypten og Malaysia, forklarer CFO Henning Bæk fra Aalborg Portland Holding.

Indtjeningen og den rekordhøje omsætning skal ses i sammenhæng med den samlede balance på 12,2 milliarder kroner og ikke mindst de store investeringer, der er gennemført over de seneste år. 

Belgisk opkøb løfter toppen

Det positive resultat er opnået til trods for vanskelige markedsbetingelser i især Tyrkiet og Egypten samt negativ valutakurspåvirkning i en række lande, heriblandt Malaysia, Kina og USA.

Alligevel øgede Aalborg Portland Holding A/S toplinjen med over halvanden milliard kroner, og det skyldes ikke mindst opkøbet og integrationen af den belgiske cementkoncern Compagnie des Ciments Belges S.A. (CCB), der blev erhvervet i efteråret 2016. 

Den belgiske koncern bidrog til Aalborg Portland Holding-koncernens regnskab i 2017 med en omsætning på cirka 1,7 milliarder kroner mod cirka 290 millioner kroner året før, hvor CCB-koncernen kun nåede at påvirke regnskabet for fjerde kvartal. 

- Omsætningen og resultaterne fra CCB bidrager markant til vores indtjening i 2017, og den store stigning på toplinjen er derfor i høj grad båret frem af erhvervelsen af CCB, der for første gang indgik i koncernens regnskab på helårsbasis i 2017. Kombineret med investeringer i blandt andet. vores nye terminalanlæg i det sydvestlige Frankrig samt udvidelser i Benelux-landene har vi styrket vores markedsledende position på det vesteuropæiske marked betydeligt i løbet af det seneste år, fortæller direktør Henning Bæk.

- På den måde har vi gennem en god balancering mellem investeringer og global spredning af risici også kunnet kompensere for den stride modvind, koncernen har været ramt af på en række vigtige valutaer i det forgangne år, tilføjer han. 

Ud over investeringer i USA, Frankrig og Benelux-landene har Aalborg Portland Holding-koncernen over de seneste år foretaget betydelige investeringer i udvidelse af markeds- og produktionsfaciliteter verden over. Alene i 2017 er der globalt investeret knap 600 millioner kroner i en lang række forbedringer samt energibesparende og miljøfremmende projekter.

Koncernens investeringer ligger i stigende grad også i Danmark, hvor blandt andet Aalborg Portlands største produktionslinje til grå cement gennemgik en massiv ombygning i 2017 til 77 millioner kroner.