LIGE NU:

Skoleudvalg åbner for kortere skoledage

Skoleudvalget i Aalborg Kommune skal beslutte om kommunens skoler skal kunne lægge understøttende undervisning sammen. Vedtages forslaget kan elever måske få kortere skoledage.

Den 2. februar skal skoleudvalget i Aalborg Kommune tage stilling til et forslag, der kan give kommunens skoler mulighed for at korte skoledagene ned.

Forslaget, der er på dagsordenen for anden gang, lyder på at skoler kan ansøge om at lægge dele af UU-timerne - understøttende undervisning - sammen, mod at klassen bemandes med to lærere i stedet for en.

- Vi har fået forespørgsler fra skoler om hvilke muligheder paragraf 16b i folkeskoleloven giver for at lægge UU-timer sammen. Der er muligheder, og nu skal vi se på, om det er noget vi politisk vil lade være tilgængeligt, siger Tina French Nielsen (V), der er rådmand på området.

Udvalget behandlede forslaget 17. november på baggrund af en henvendelse fra Per Clausen fra Enhedslisten, men stemte dengang nej til det. 

Sagen blev dog sendt tilbage til forvaltningen, som skulle undersøge, om der var muligheder for at lægge timer sammen i specialklasser. Undervisningsministeriet vendte tilbage med beskeden om at man hverken helt eller delvist må udelukke skoler og skoleklasser fra at søge om dispensation via paragraf 16b, og meget tyder derfor på, at Aalborg Kommunes skole kan søge om en dispensation i fremtiden.

Vi vil have, der skal være en mission med det

- Men vi vil have, der skal være en mission med det. Der skal være forhold der gør, at det pædagogisk og trivselsmæssigt er at foretrække at have en time med to lærere frem for to timer med en lærer, siger Tina French Nielsen, der indtil nu har været modstander af ideen.

- Dels fordi vi har haft en principbeslutning i kommunen om at den mulighed havde skolerne ikke og dels fordi jeg ikke synes, reformen har haft nok tid i virkeligheden endnu. Nu er jeg dog kommet til en delvis erkendelse af, at der er situationer, hvor det kan være gavnligt med kortere skoledage, fortsætter hun.

Skolerne vil ikke selv kunne beslutte, om de vil drage nytte af den mulighed, der ser ud til at blive fremover. Det skal i hvert tilfælde afgøres af skoleforvaltningen, og dispensationerne vil kun kunne gives for et år ad gangen.

Hvis en skole får dispensation kræves det, at der er to lærere til stede i en time hvor der ellers ville være en lærer i to timer. Samtidig er det op til skolen at afholde udgifter i forbindelse med pasning efter den kortere skoledag.

 

Fakta: Sådan lyder paragraf §16b