Slyng skal stoppe oversvømmelser ved Vidkær Å

02:14

Oversvømmelser fra Virbæk Å i Nibe har i flere år give dybe panderynker hos åens naboer. Men nu skulle problemet gerne være løst, efter at Aalborg Kommune har gravet slyng i åen og gjort den dybere. Forhåbningen er også, at slyngningen vil føre til et rigt dyre- og planteliv.

Lodsejere ved Vidkær Å har i flere år klaget over svømmelser, men nu skulle problemet gerne være løst, efter at Aalborg Kommune genoprettet åen.

Oversvømmelser fra Vidkær Å i Nibe har i flere år give dybe panderynker hos åens naboer, men nu skulle problemet gerne være løst. 

Limfjordsrådet er på vegne af Aalborg Kommune blevet færdige med at lave slyng i åen og grave vandløbet dybere, så ikke svømmer over sine bredder i tilfælde af nedbør. 

Samtidig er forhåbningen, at genopretningen vil føre til et rigt dyre- og planteliv, fortæller civilingeniør hos Aalborg Kommune, Klavs Frederiksen.

- Efter vi har fjernet den sidste spærring for fiskene, har de nu mulighed for at svømme hele vejen op til Limfjorden til at gyde. Og når de er færdige der, så svømmer de tilbage her i Vidkær Å, siger Klavs Frederiksen.

Den største restaurering de seneste år

Aalborgs rådmand ved Miljø- og Energiforvaltningen, Lasse P.N. Olsen (EL), mener også, at genopretningen vil give gode levebetingelser for naturlivet i og omkring åen.

- Vi har en forpligtigelse i forhold til vandplanerne, at vi skal sørge for gode økologiske tilstande i vores vandløb, men vi har også gjort det for at sikre naturlivet, siger Lasse P.N. Olsen. 

Projektet er et af de største vandløbsopretningsprojekter i kommunen de seneste år med over 2,5 kilometer vandløbsstrækning, der er blevet restaureret.

Til at starte med var det meningen, at der skulle dannes et vådområde omkring åen, men der kunne ikke findes penge til det, og det var heller ikke alle lodsejere, der var med på idéen. I stedet er det endt med en slyngning af vandløbet, og det støtter både kommunen og naboerne til åen. 

Efter spærringer i åen er blevet fjernet, kan fiskene svømme helt fra Limfjorden og op til vandløbets udspring 20-30 kilometer længere oppe. 

Forsiden lige nu