LIGE NU:

Studerende vælter ind på datalogi på Aalborg Universitet

For andet år i træk kan Aalborg Universitet byde velkommen til 25 procent flere studerende på datalogi end det foregående år

De tekniske IT-uddannelser bliver fortsat mere og mere populære på Aalborg Universitet. Datalogi er højdespringeren - men også andre IT-uddannelser som Robotics og Internetteknologier og computersystemer har pæne stigninger i optaget.

Dekan på Det tekniske Fakultet for IT og Design, AAU, Eskild Holm Nielsen, er generelt tilfreds med årets statistik fra den koordinerede tilmelding:

- Vi forsøger løbende at udvikle vores uddannelser til de steder på arbejdsmarkedet, hvor efterspørgslen er størst. Det gælder for eksempel inden for IT-uddannelserne, hvor erhvervslivet desperat råber på kvalificeret arbejdskraft. Den største udvikling i optaget ses netop inden for IT-fagene, heriblandt datalogistudiet, hvor der for andet år i træk har været en stor vækst i optaget, siger han. 

For de øvrige uddannelser inden for IT og Design følger optagelsestallene niveauet på bacheloruddannelser, mens man ser en fortsat vækst på kandidatuddannelserne.

Optaget på sidstnævnte er steget med ni procent, som fordeler sig på studerende både fra universitetets egne rækker og fra andre uddannelsesinstitutioner i Danmark og udland. 

- Vi forsøger løbende at udvikle vores uddannelser til de steder på arbejdsmarkedet, hvor efterspørgslen er størst. Det gælder for eksempel inden for IT-uddannelserne, hvor erhvervslivet desperat råber på kvalificeret arbejdskraft.
- Vi forsøger løbende at udvikle vores uddannelser til de steder på arbejdsmarkedet, hvor efterspørgslen er størst. Det gælder for eksempel inden for IT-uddannelserne, hvor erhvervslivet desperat råber på kvalificeret arbejdskraft.
Foto: Aalborg Universitet