Styrelse: Ikke overhængende fare for patientsikkerheden

Arkivfoto. Foto: Per Frank Paulsen

TV2 Nord ville gerne have interviewet Styrelsen for Patientsikkerhed om tandlægesagen fra Aalborg. Styrelsen ønsker ikke at stille op til interview, men har sendt os følgende svar på vores spørgsmål i en mail

Enhedschef Charlotte Hjort, Styrelsen for Patientsikkerhed, skriver:

1. Spørgsmål: Sagen startede med at tandlægen blev pålagt en supervisionsaftale i august. Det skete ikke, og først i december politianmelder STPS (Styrelsen for Patientsikkerhed )ham. Hvorfor har I ikke stoppet tandlægen før?
Svar:

Styrelsen for Patientsikkerhed kan ikke kommenterer på enkeltsager. Når en autoriseret sundhedsperson er til overhængende fare for patientsikkerheden, tager vi autorisationen omgående. I andre sager, hvor der ikke er en overhængende fare for patientsikkerheden, men et problem med sundhedspersonens faglighed, har vi i dag ikke mulighed for at tage autorisationen umiddelbart.

I langt de fleste sager medvirker sundhedspersonerne og efterlever de påbud, vi giver med høringsperioder og efterfølgende opfølgning på, hvorvidt et påbud efterleves. Denne periodes længde kan variere. I enkelte særlige tilfælde medvirker sundhedspersonerne ikke, og når vi finder ud af det, handler vi – f.eks. med en autorisationsfratagelse – ikke fordi vedkommende er til overhængende fare for patientsikkerheden, men fordi vedkommende ikke medvirker til tilsynet.

Når autorisationen er taget, er sagen ude af Styrelsen for Patientsikkerheds hænder rent juridisk. Så er det politiets sag. Imidlertid følger vi op med anmeldelse til politiet, når vi bliver bekendt med at vedkommende fortsætter sin virksomhed. Og når politiet har sigtet sundhedspersonen, som nu ikke mere er autoriseret, og derfor ikke falder ind under tilsynslovgivningen, er det politiet som fører sagen videre.

Sundheds- og Ældreministeren har meldt ud, at regeringen vil fremsætte et lovforslag om bl.a. en opstramning af autorisationsloven som vil give Styrelsen for Patientsikkerhed mulighed for at suspendere en sundhedspersons virksomhed, mens sagen undersøges samt mulighed for fremover at fratage en sundhedspersons autorisation, hvis der er begrundet mistanke om, at vedkommende er til ’fare’ for patientsikkerheden på grund af grove fejl. Efter de nuværende regler skal sundhedspersonen være til ’overhængende fare’.

2. Spørgsmål: Hvorfor har sagsbehandlingen taget så lang tid?
Svar: Styrelsen for patientsikkerhed kan ikke kommentere den konkrete sag, men generelt er det som ovenfor beskrevet de færreste sager, hvor den pågældende sundhedsperson ikke medvirker til tilsynet.

3. Spørgsmål: Hvordan kan en tandlæge uden autorisation stadig tage imod patienter – hvad er det i systemet som ikke virker?
Svar: Hvis en tandlæge uden autorisation arbejder videre med arbejde, som er forbeholdt sundhedspersoner med autorisation, så falder det ind under kvaksalveriloven, og så er det en politisag.

Forsiden lige nu