LIGE NU:

Tæt på 100 jernalderhuse er dukket op ved sygehusudgravning

Arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum har ved udgravninger til det nye supersygehus fundet tæt på 100 jernalderhuse.

Arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum de sidste otte måneder gået side om side med håndværkere og entreprenørmaskiner. Det nye supersygehus bygges nemlig præcis dér, hvor en jernalderlandsby lå for cirka 2000 år siden.

Ved udgravningen på sygehusgrunden i Aalborg Øst er arkæologerne kommet en del tættere på jernalderbønderne, end man normalt gør, da også husenes gulve og ildsteder er bevaret. Masser af keramik og dyreknogler er desuden med til at nuancere fortællingen om lige netop denne jernalderlandsby.

I alt er der fundet velbevarede rester fra cirka 100 langhuse.

Især et af de undersøgte langhuse vækker stor interesse blandt arkæologerne. Det var yderst velbevaret. Således flød området ved husets ildsted med næsten intakte krukker, hvor af enkelte indeholder dyreknogler.

Det oplyser Nordjyllands Historiske Museum i en pressemeddelelse.

Den sydlige del af landsbyen blev udgravet allerede i 2014, og det er derfor kun den nordvestlige del af jernalderlandsbyen, som arkæologerne har undersøgt i 2018. Den sidste fjerdedel af landsbyen – det nordøstlige hjørne – forbliver urørt, da sygehusbyggeriet ikke berører denne del af bopladsen. Arkæologerne undersøger kun de dele af bebyggelsen, som ødelægges af anlægsarbejdet. Resten får lov at ligge uberørt til fremtidens arkæologer.

Udgravningen er derfor afsluttet, og nu venter det store arbejde med at danne sig et overblik over og analysere fundene.