Foto: Søren Bidstrup / Ritzau Scanpix

Tilbud til specialbørn omlægges: - Det bør droppes

Indsatsen for 0-6-årige børn med særlige behov skal omlægges i Aalborg Kommune. Men det er ikke alle, der er enige i måden, det skal gøres på, derfor går sagen nu videre fra Famile- og Socialudvalget til byrådet.

- Denne indsats bør droppes.

Sådan siger gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Kommune, Per Clausen, til TV2 Nord. Han er ikke tilfreds med de kommende omlægninger af specialområdet for 0-6-årige, for han frygter, at det vil betyde mindre tryghed og mindre kvalitet i tilbuddene til børnene. Derfor er han tilfreds med, at sagen nu skal diskuteres i byrådet.

Se nogle af ændringerne her

  • Støttepladser skifter navn til ressourcepladser. 
  • Støttepladser kommer til at være mere spredt, så flere kommer i institution nær bopælen. 
  • 15 procent af ressourcepladserne bliver til en timepulje, der skal understøtte overgangen til en almen plads. 
  • De 51 ressourcepladser fordeles ud i 15 institutioner, hvor det tidligere var 10. 
  • Ressourcepladserne er fremover en et-årig indsats for det enkelte barn. Tidligere blev mange børn i indsatsen indtil overgang til skole. 
  • Ny fælles enhed skal være en fusion af udviklingsafsnit for børn og unge, tværfagligt team, de tre specialbørnehaver. 
  • Dobbeltpladser i dagplejen reduceres fra 28 til 24.
  • Observations- og behandlingsbørnehaven Stampe skifter navn, og skal på sigt etableres som gruppe i et alment tilbud som andre specialgrupper. Nærmere afklaring kommere senere. 
     

Kilde: Aalborg Kommune, Familie- og Socialudvalget. 

Se mere

Omlægningen kommer, fordi der er blevet vedtaget en ny dagtilbudslov i Aalborg Kommune. I den forbindelse er udviklingstiltag på 0-6-års-området blevet taget op, fordi der i kommunen "skal sættes et fornyet fokus på en tidlig indsats for udsatte børn". 

Færre pladser - men det er ikke en spareøvelse

Omlægningen kommer blandt andet til at betyde, at antallet af dobbeltpladser - altså pladser til børn, der tæller for to, fordi de har nogle vanskeligheder - reduceres fra 28 til 24 pladser. Observations- og behandlingsbørnehaven Stampe skal skifte navn til Børnehaven Stampe, og her fjernes fem observationspladser. Det er planen, at børnehaven på sigt skal etableres som et alment tilbud.

Læs også Specialbørnelæge med skarp kritik: - Forkasteligt at børnepsykiatrien lader så mange børn i nød

Dertil kommer, at de såkaldte støttepladser i daginstitutioner laves om. Fremover skal de kaldes ressourcepladser, og fremover vil det være en et-årig indsats for det enkelte barn. Tidligere har støttepladserne gjaldt for børnene frem til overgangen til skole. Desuden skal støttepladserne nu fordeles ud i flere institutioner - før var de fordelt 10 steder - nu skal 15 institutioner inkludere børnene. 

I forbindelse med, at sagen er blevet behandlet i Famile- og Socialudvalget har flere institutioner og organsationer udtrykt bekymring for ændringerne, selvom både forældre og medarbejdere kan se det positive i forhold til nærhedsprincippet, så børnene i højere grad får et dagtilbud nær bopælen. 

- Ændringerne og reduktionen af antal pladser i Stampe er ikke en spareøvelse. Der reduceres ikke i ressourcerne til området og til børn i målgruppen for specialindsatser, har forvaltningen efterfølgende præciseret. 

Dårlig erfaring med inklusion 

Per Clausen (Ø) er enig i, at der ikke er tale om en spareøvelse i forbindelse med omlægningen. Alligevel bekymrer det ham, fordi den ekspertise inden for specialområdet, der i dag er samlet enkelte steder, fremover skal bredes ud. 

- Vi har set, at inklusion i folkeskolen gav dårlige resultater. Det er den samme inklusion, man prøver at lave her, men her følger økonomien godt nok med. Men hvis man skal tilbyde børnene tilfredsstillende tilbud flere steder, vil det koste flere penge end den gamle model, for det stiller nogle krav til de almindelige institutioner, som ikke er gældenden nu, siger han. 

Per Clausen håber, at forvaltningen vil være mere lydhør overfor at lave ændringer i omstruktureringen, så de parter - nemlig institutionerne selv - også bliver hørt.