To grønne områder fredes i Aalborg

Sohngårdsholmparken og Den Gamle Golfbane sikres for eftertiden som et stort, sammenhængende og offentligt tilgængeligt natur- og parkområde, der er en del af byen.

Aalborg udvikler sig og oplever i disse år en betydelig befolkningstilvækst. 

Det giver øget efterspørgsel på byens parker, der bliver brugt til mange forskellige formål, men det skaber også et øget pres i forhold til arealinddragelse og byfortætning.

Det har stor betydning, at kommunen kan fastholde og udvikle byens parker som offentligt tilgængelige natur- og parkområder.

quote Det glæder mig, at vi nu har sikret denne grønne perle.

Jan Nymark Thaysen (V).


Og derfor bliver Sohngårdsholmparken og Den Gamle Golfbane nu fredet.

Det betyder, at parkerne kan benyttes af borgerne som hidtil, men nye anvendelsesmuligheder er begrænset til natur- og parkformål.

Naturen kan udvikle sig

Fredningen har fokus på at bevare Sohngårdsholmparken og udvikle naturindholdet på Den Gamle Golfbane, der allerede har et rigt naturindhold, som over tid kan udvikle sig meget mere.

- Vi har en enorm efterspørgsel på arealer til leg, bevægelse og fri udfoldelse. Vi glæder os over at fremsynede politikere vil give borgerne den faste ramme, hvor der er plads til dette, siger stadsgartner i Aalborg Kommune, Kirsten Lund Andersen.

Naturen i Golfparken og Sohngårdsholmparken skal udvikles og bevares.
Naturen i Golfparken og Sohngårdsholmparken skal udvikles og bevares.

Beskyttelse af vandboringer

Fredningen har også stor betydning for byens drikkevandsforsyning. Noget af byens reneste grundvand findes i dag under Den Gamle Golfbane, og fredningen medfører en bedre beskyttelse af fire eksisterende vandboringer.

- Som ung studerende har jeg selv haft stor fornøjelse af Golfparken, hvor vi på landinspektørstudiet udførte opmålingsopgaver. Det glæder mig derfor, at vi nu har sikret denne grønne perle, siger Jan Nymark Thaysen (V), der er rådmand  for By og Land.

Fakta om fredningen

  • Fredningen omfatter et areal på 58,4 ha.
  • Processen med at frede områderne begyndte tilbage i 2017 og i december 2121, har fredningsnævnet vedtaget fredningsforslaget for Sohngårdsholmsparken og Den Gamle Golfbane.
  • Fredningsgrænsen følger parkernes nuværende afgrænsning, med undtagelse af Den Gamle Golfbanes sydlige del - langs Universitetsboulevarden omkring institutionen Fristedet, som ikke er blevet fredet. Her er fredningsgrænsen fysisk markeret med 5 fredningssten hugget i granit.

    Fredningens formål er at sikre:
  • Offentlig tilgængelighed
  • Biologisk mangfoldighed og landskabelige værdier
  • Kulturhistoriske og havearkitektoniske værdier
  • Rekreative og undervisningsmæssige kvaliteter
  • En fortsat dynamisk udvikling af naturindhold og rekreative kvaliteter.

Seneste nyt

fra Nordjylland