Foto: Stigsborg P/S

Undersøgelse i gang: Ny gangbro over Limfjorden er måske på vej

Broen skal gå fra Musikkens Hus og over til det nye område ved Stigsborg Brygge. Sidst på året bliver beslutningen taget om, hvorvidt planerne skal realiseres.

En ny gang- og cykelbro over Limfjorden skal gøre det mere attraktivt at besøge det nye byudviklingsområde Stigsborg i Nørresundby.

Broen skal have sit udgangspunkt ved havnefronten ved Musikkens Hus - og den bliver en realitet, hvis de indledende undersøgelser viser, at det er en god idé.

Succeskriteriet for undersøgelserne er, at de skal bidrage til at minimere usikkerhederne omkring anlægs- og driftsøkonomien, og at de positive såvel som negative konsekvenser kan fastslås.

Anton Hessellund, direktør, Stigsborg P/S

Netop nu er Realdania, Aalborg Kommune og Stigsborg P/S gået sammen om at lave en forundersøgelse, der skal afdække behovet og mulighederne. 

Undersøgelsen vil vare året ud - og herefter vil Aalborg Byråd og Stigsborg P/S tage endelig stilling til, om broen skal bygges.

- Det er særdeles positivt, at vi nu kan gå i gang med forundersøgelserne. Det vil give os et teknisk, økonomisk og byplanmæssigt beslutningsgrundlag for en ny cykel- og gangbro over fjorden. Succeskriteriet for undersøgelserne er, at de skal bidrage til at minimere usikkerhederne omkring anlægs- og driftsøkonomien, og at de positive såvel som negative konsekvenser kan fastslås, siger Anton Hessellund, direktør i Stigsborg P/S, der er ejet af Aalborg Kommune, PFA Ejendomme A/S og A. Enggaard A/S.

Læs også Ny sti skal gøre Stigsborg Brygge mere attraktiv

Foreningen Realdania bidrager med 350.000 kr. til forundersøgelsen. Her ser man også positivt på planerne om en mulig ny gang- og cykelbro.

- I Realdania er vi optaget af at bidrage til at gøre danske byer mere bæredygtige - så de er en attraktiv ramme om hverdagslivet. Det er helt sikkert værd at undersøge, hvilken betydning en cykel- og gangbro vil få som en forbindelse, der kan binde Aalborg sammen på nye måder – til gavn for blandt andre cyklister, fodgængere og motionister, siger projektchef Mikkel Henriques.

Broen skal erstatte havnebussen

I forvejen er der planer om at indsætte en førerløs havnebus mellem Aalborgs havnefront og Stigsborg Brygge.

Bussen blev testet i september sidste år, og den skal efter planen sejle med de første passagerer om få år.

Læs også Tør du sejle over fjorden uden en fører? Nu testes havnebusserne i Limfjorden

Men der vil ikke være passagerer nok til at drive både havnebussen og en ny gang- og cykelbro. Derfor vil broen formentlig skulle afløse havnebussen, når engang den står færdig.

- Det hele er stadig meget åbent, men vi forestiller os, at havnebussen bliver først klar, så den kan dække behovet, indtil broen er klar. Herefter vil man så kunne flytte havnebussen et andet sted hen, fortæller Annette Rosenbæk, der er sekretariatschef ved Stigsborg P/S, til TV2 Nord.

Chef: Den tredje Limfjordsforbindelse påvirkes ikke

For en del nordjyder er ønsket om en tredje Limfjordsforbindelse fortsat stort - men de planer burde ikke blive forstyrret af den nye gangbro, hvis den bliver realiseret.

- Det er projekter, der dækker vidt forskellige behov. Cykel- og gangbroen har som primære formål at få byen til at hænge bedre sammen på tværs af fjorden for lokal trafik. Den tredje Limfjordsforbindelse er en regional forbindelse, som ikke på den måde binder Aalborg sammen. Så de spænder ikke ben for hinanden, forsikrer sekretariatschefen.

Annette Rosenbæk understreger, at det er byrådet i Aalborg Kommune, der beslutter hvilke trafikale forbindelser, der skal bruges penge på.

Det har tidligere været vurderet, at det vil koste omkring 300 millioner kroner at bygge broen. Den forventes at blive samfinansieret af private og offentlige aktører - og eventuelle bidrag fra private fonde.