Unikt og lokalt maleri kommer på museum

Historisk interessant og helt unikt maleri, der indtil nu har været i privat eje, får nu en central plads på Nordjyllands Historiske Museum.

Med støtte fra Kulturstyrelsens pulje til løbende formål er det lykkedes Nordjyllands Historiske Museum at erhverve et charmerende maleri, der ikke før er udstillet for publikum.

Det er et oliemaleri af kunstneren Ole Magnus Rasch, der fra 1822 til 1862 boede i Pibemagergården i Nørresundby. Pibemagergården er nu museum, hvor mange af hans portrætter er udstillet. Det er, så vidt vides, det eneste landskabsmaleri, han har malet.

Motivet er Aalborg og Nørresundby set fra Skansebakken en dejlig sommerdag i 1830 i den relativt korte stilstandsperiode mellem tabet af Norge og Norgeshandelen i 1814 og den opblomstring, der kom med industrialiseringen i 1870’erne.

Forrest i billedet ses mænd og kvinder i færd med at høste - med brændevin og øl inden for bekvemmelig rækkevidde. Længere nede ligger Nørresundbys huse og haver med færgebroen til Aalborg som et naturligt midtpunkt – og med Nørresundby Kirke til højre. Fjorden er fyldt med et hav af småbåde og skibe. Selv et saluterende flådefartøj er kommet med på billedet.

På den anden side af fjorden ligger Aalborg. Mange af bygningerne kender vi endnu – bl.a. Aalborghus Slot, Vor Frue Kirke, Budolfi Kirke og Jens Bangs Stenhus. Østerå og Vesterå ses som de vandløb, de var engang. Helt ude i horisonten, på bakkerne syd for Aalborg, knejser Mariendals mølle under den høje blå sommerhimmel med hvide skyer.

Maleriet har indtil nu været i privat eje, men indgår fremover med en central plads i museets samlinger.  Det er med sine mange detaljer en kilde til ny viden for historisk interesserede, idet man kan se nogle detaljer af bygninger, naturforhold og anlæg, der ellers ikke er gengivelser af. 

Nordjyllands Historiske Museum har en stor samling malerier, tegninger og tryk fra 1800-tallet. De fleste viser motiver fra Aalborg, eller ud over Aalborg fra syd. Kun ganske få viser udsigten fra Nørresundby.

Af disse er der ingen, der er så gamle og deltaljerede som det, man nu udstiller på Aalborg Historiske Museum.