Vurdering fra mureruddannelsen til supersygehusets facade: - Lav det helt om

Uddannelsesleder på Tech College i Aalborg har læst rapporten om fejlene på det nye supersygehus og afsiger en hård dom: facaden bør rives ned og bygges op igen.

Byggeriet af supersygehuset i Aalborg rammer ind i det ene problem efter det andet. Senest er det kommet frem, at der flere hundrede steder trænger vand ind i så store mængder, at der ligger synligt vand på gulvene.

På Tech College i Aalborg er det deres fornemste opgave at sende murersvende ud ad døren med det faglige fundament i orden.

Få kilometer sydpå er det største byggeri i Nordjylland til dato langt fra bestået. Gorm Vestergaard, der er uddannelseschef på Tech College i Aalborg, har læst rapporten om det indtrængende vand i det nye sygehusbyggeri.

- Jeg tillader mig at bruge ordet skammeligt, fordi det skal selvfølgelig ikke ske, men der er også nogle projekteringer undervejs, som er helt forkerte, siger han.

Fejl på fejl

Milliardbyggeriet er løbet ind i problem efter problem. For en uge siden kom det frem, at der trænger vand ind 110 forskellige steder, og murstensfacaderne står med store fugtplamager.

Gorm Vestergaard er også langt fra imponeret over, hvad han har læst i rapporten.

- Medmindre rapporten er et rigtig dårligt håndværk, så er der virkelig tale om, at der er nogle dårlige projekteringer, tilsyn på tingene og dårlige planer, lyder det.

Rapporten fremhæver blandt andet fejlbehæftede fuger, der lukker vand igennem, profiler ved vinduesåbninger, der leder vandet direkte ind bag væggene, og manglende dræn, så vandet bliver fastholdt bag facaden i stedet for at blive ledt ud igen.

Se hele indslaget her:

Dumper byggeriet

Ifølge Gorm Vestergaard er en facadevæg konstrueret til at, at der både kommer vand ind, og den leder vandet ud igen.

Men i supersygehusets tilfælde er begge dele gået galt – der kommer nemlig for meget vand ind, og nogle gange kommer der slet ikke vand ud igen.

Facadekonstruktionen på sygehusbyggeriet er med andre ord dumpet.

- Den bedste løsning ville egentlig være at konkludere, at så laver vi det om helt fra scratch, siger Gorm Vestergaard og fortsætter:

- Fordi at gå ind og fortsætte analyser af, hvor opstår fejlen fra, så tænker jeg, det er billigst at lave en nedrivning af facaden og så bygge en ny facade i det, der er.

Nu skal Region Nordjylland gennemgå rapporten med både tekniske og juridiske rådgivere, før der bliver besluttet, hvad der skal ske med facaderne, og hvem der skal ordne det.


Seneste nyt

fra Nordjylland