LIGE NU:

Generelt færre indlagte under corona: Men øget dødelighed for visse sygdomme

I løbet af coronanedlukningen har det danske hospitalsvæsen generelt set færre indlagte end normalt. Samtidig er dødeligheden for visse alvorlige sygdomme steget.

Danmark har i løbet af de seneste 15 måneder været igennem flere stramme nedlukninger. De blev indført for at bremse smittespredningen i Danmark, så færre ville blive indlagt med corona. Men nu viser et nyt studie, at coronanedlukningerne også har haft en effekt på det danske hospitalsvæsens generelle antal af indlæggelser. Altså indlæggelser, der ikke har noget med corona at gøre. 

Det fortæller Jacob Bodilsen. Han er overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

quote - Gør som du altid har gjort, og henvend dig til lægen, hvis du har tegn på sygdom.

Jacob Bodilsen, overlæge, Infektionsmedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Sammen med kollegaer fra hospitalet har han studeret de danske indlæggelsestal for at undersøge hvordan det danske hospitalsvæsen har klaret sig gennem coronapandemiens første og anden bølge. 

- Som man nok kunne forvente, skete der et kraftigt fald i indlæggelser på hospitalerne. På de fleste områder har tallene udjævnet sig i løbet af året, men for nogle sygdomme vedbliver de med at være lavere i forhold til året før, siger overlægen.

Men hvorfor færre er blevet indlagt, er der ikke et endegyldigt svar på. 

- Måske har folk bare været mindre syge, fordi samfundet har været lukket ned. Det kan også være, at de har været mindre tilbøjelige til at søge hjælp, eller ikke blev indlagt, fordi sygehuset var overbelastet eller, fordi vagtlægen kunne gøre det, der skulle til, siger Jacob Bodilsen.

Gå til lægen, hvis du har tegn på sygdom

Og netop idéen om, at borgere har været mindre tilbøjelig til at søge lægehjælp kan også være forklaringen på et andet aspekt, der også kom frem i studiet. Nemlig at nogle sygdomme i perioden har set en øget dødelighed. 

- Vi ser en tendens til, at dødeligheden blandt indlagte patienter har været forhøjet, ikke kun under de nationale nedlukninger, men også i perioden derimellem for visse alvorlige sygdomme som eksempelvis cancer. Det kan være en indikation på, at nogle patienter har gået rundt med ubehandlede alvorlige sygdomme for længe, siger Jacob Bodilsen.

Studiet understreger vigtigheden af, at patienter og det danske sundhedsvæsen er opmærksomme på andre sygdomme end COVID-19. Og Overlægens opfordring er derfor klar:

- Gør som du altid har gjort, og henvend dig til lægen, hvis du har tegn på sygdom.