LIGE NU:

Fortsat uvished om boreplatforme i Frederikshavn

De to boreplatforme, som er ankommet til Frederikshavn er ikke ulovligt importeret skrot. Selvom de er kommet til byen for at blive ophugget er de juridisk stadig fartøjer og dermed ikke affald.

Som TV2 Nord fortalte i går har ingen miljømyndigheder reageret på, at der pludselig ligger to udtjente boreplatforme og venter på at blive skrottet i Frederikshavn. Ifølge havnens direktør er der en enkel forklaring:

- Rent teknisk og juridisk er de to platforme kommet sejlende hertil som sødygtige og registrerede fartøjer,  og ville reelt set kunne forlade Frederikshavn igen i morgen og sejle til et andet sted i verden, siger Mikkel Seedorf Sørensen, Direktør, Frederikshavn Havn.

Dermed er Miljøstyrelsens krav om importtilladelse af affald sat foreløbigt ud af kraft.  Frederikshavn Kommune og Miljøstyrelsen er nu officielt enige om, at den nordjyske kommune er miljømyndighed på sagen. Det betyder, at boreplatformene ikke kan skrottes før der er lavet en ophugningsplan og en affaldsplan for de to platforme.

Mette Hardam, Formand for Plan- Og Miljøudvalget, Frederikshavn Kommune (Venstre) siger:

- De to platforme er stadig at betragte som fartøjer, og derfor er det Søfartsstyrelsen regler der gælder. Jeg tror da også at der er en mening med, at de er kommet til Frederikshavn, og har da en forventning om, at de på et tidspunkt skal hugges op.

TV2 Nord har tidligere fortalt, at Miljøstyrelsen oplyste, at der var tale om danske platforme, som derfor ikke behøvede importtilladelse. Den melding trækker styrelsen nu tilbage. Statens Miljøkontrol afviser nu heller ikke, at en importtilladelse senere kan blive nødvendig, hvis platformene skal hugges op i Frederikshavn.

Vicedirektør Hans Christian Karsten, Miljøstyrelsen siger:

- Vi er ikke ude at sige, at der er tale om danske platforme. Vi har en fornemmelse af, at den ene af dem er dansk. Vi er nu i dialog med Frederikshavn Kommune som er ude og spørge virksomheden (MARS) – hvor kommer de her platforme fra?

Hans Christian Karsten fra Miljøstyrelsen.

Hvis der er tale om platforme fra internationalt eller udenlandsk farvand, så er det Miljøstyrelsen, der skal give tilladelsen, siger vicedirektøren.

De to boreplatforme ligger altså lovligt til kaj i Frederikshavn så længe de er registrerede som fartøjer, men hvis de skal hugges op skal deres oprindelse klarlægges.

Ifølge TV2 Nords oplysninger er der tale om en skotsk og en amerikansk borerig. Det betyder altså, at Miljøstyrelsen før eller siden skal tage stilling til, om de kan importeres til ophugning i Frederikshavn, selv om de allerede ligger ved kajen.