Kvælstofregulering blev et af de helt store emner, da fødevareminister Mogens Jensen (Soc.dem.) mødte 180 deltagere til debat i Aabybro mandag aften. Men på trods af uenigheder om virkemidler, så var der optimisme at spore både hos minister og formænd for de nordjyske landboforeninger.

Optimistisk minister i debat med nordjyske landmænd

Kvælstofregulering blev et af de helt store emner, da fødevareminister Mogens Jensen (Soc.dem.) mødte 180 deltagere til debat i Aabybro. Men på trods af uenigheder om virkemidler, så var der optimisme at spore både hos minister og formænd for de nordjyske landboforeninger.

De fire lokale landboforeninger Landbo Thy, nf plus, LandboNord og Agri Nord havde mandag aften sammen med Landbrug & Fødevarer sat erhvervets minister Mogens Jensen stævne i DGI Huset i Aabybro. Flere landmænd benyttede lejligheden til at fortælle ministeren, at de gerne så en bedre dokumenteret effekt af efterafgrøderne, end den man kan se i dag. Nye tal fra SEGES viser, at der er steder i Nordjylland, hvor det ikke giver mening.

- Vi mangler simpelthen et bedre grundlag at blive reguleret efter her i Nordjylland. Derfor skal det laves om – og det skal ske nu. Jeg bed mærke i, at ministeren går ind for brede forlig, og det håber jeg også på, at han gennemfører hen over midten – ikke bare med den ene side af Folketinget, sagde formand for Agri Nord, Carl Chr. Pedersen, efter mødet.

Et fortsat konkurrencedygtigt landbrug

Hovedpersonen selv tog fra mødet med flere konkrete forslag og ønsker om at skabe bedre rammevilkår for erhvervet i det nordjyske. Uden at love for meget, så er Mogens Jensen optimistisk på spørgsmålet om muligheden for at drive landbrug i fremtiden.

- Der må bare ikke være nogen tvivl om, at den grønne omstilling skal præge Danmark de kommende år – og det bliver en omstilling, hvor vi også tager hensyn til vores miljø og vores vandmiljø. Det skal vi kunne gøre samtidig med, at vi stadigvæk har et konkurrencedygtigt landbrug. Det er den balance vi som regering, og jeg som minister, gerne vil stå på mål for, sagde Mogens Jensen.

Formand for LandboNord, Niels Vestergaard Salling, vil holde ministeren op på, at landbruget skal udvikles, og ikke i den grønne omstillings navn, bliver afviklet. Indtil videre er han optimistisk.

- Fødevareministeren ser gode muligheder for udvikling af landbruget mod en endnu grønnere fremtid. Udvikling er nødvendig, hvis vi skal kunne levere på den grønne dagsorden. Regulering skal ske med stor faglighed og intelligens, så vi som erhverv og samfund ikke smider energi og penge efter noget, som ikke virker. Pengene skal bruges klogt, så vi kan eksportere den viden, vi opnår, til andre lande, sagde Niels Vestergaard Salling.

Udover debat med Mogens Jensen, så fik deltagerne også et kort oplæg fra chefforsker fra SEGES, Charlotte Kjærgaard, om manglende effekt af efterafgrøder i visse områder af Nordjylland og debat med formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.