Ankestyrelsen: Regionen solgte sygegrund på ulovligt grundlag

Ankestyrelsen har vurderet, at Region Nordjylland ikke fulgte reglerne, da de i 2017 solgte en del af den gamle sygehusgrund i byen.

Da Region Nordjylland i september 2017 solgte en del af en gammel sygehusgrund i Brønderslev, skete handlen ikke efter bogen.

Det slår Ankestyrelsen nu fast i en skrivelse, adresseret til regionsrådet i Region Nordjylland, efter regionsrådsmedlem Per Larsen (K) i 2018 henvendte sig til styrelsen. 

- Man ville fra regionsrådsformandens (Ulla Astman red.) side ikke acceptere, at det her var ulovligt, men nu har man fået papir på det. Jeg tænkte, at vi var nødt til at få lys på det her. Nu har vi fået en afgørelse, og den er fuldstændig som forventet, siger Per Larsen.

Indslag fra den 9. april 2018. 

Undgik lovpligtigt udbud

Grunden ligger på Nørregade 77 i Brønderslev og blev solgt til en entreprenør fra Bo-Bedst ApS, efter entreprenøren selv havde henvendt sig til kommunen og spurgt, om han kunne købe den samlede grund på 3.700 kvadratmeter.

Entreprenøren fortalte regionen, at han ønskede at købe grunden for at opføre en parkeringsplads, der skulle bruges i forbindelse med udvidelsen af en boligejendom, der lå op ad grunden. 

Her svarede embedsmændene i Region Nordjyllands forvaltning, at hele grunden ikke kunne sælges uden at blive sendt i udbud. Ifølge loven skal alle offentlige ejendomme på mere end 2.000 kvadratmeter nemlig sættes i offentligt udbud, hvor alle interesserede købere har mulighed for at byde på grunden.

Embedsmændene tilbød dog entreprenøren, at han i stedet kunne købe en mindre del af grunden, et areal på 1.999 kvadratmeter, så regionen ikke behøvede at sætte grunden i udbud og sælge arealet direkte til entreprenøren. 

Det gik entreprenøren med til, og handlen blev efterfølgende godkendt af regionsrådet.

Kunne have tjent flere penge

Per Larsen mener dog, at rådet ikke fik alle informationerne i sagen. Embedsmændene havde nemlig skrevet, at arealet alligevel ikke kunne bruges til bebyggelse, og at der i kraft af nabo-relationen til entreprenøren ikke burde sættes en højere pris end 137.000 kroner.

Ifølge Per Larsen kunne grunden dog være solgt for det tidobbelte, hvis den havde været sat i udbud. Det var noget, som den lokale ejendomsmægler EDC Brønderslev også vurderede, da TV2 Nord inviterede dem med ud på grunden i april 2018. 

Dengang afviste regionsrådsformand Ulla Astman (S) i et interview med TV2 Nord, at salget var sket på et ulovligt grundlag.

Siden da er der alligevel blevet opført et lejlighedskompleks på grunden, som nu er ved at blive istandsat.

Indslag fra den 14. marts 2018 med efterfølgende studieinterview med Ulla Astman. 

Lavet om i fremtidig procedure

Ankestyrelsen har vurderet, at der ikke var hold i de informationer, som forvaltningen i Region Nordjylland besad, om hvorvidt grunden var egnet til bebyggelse.

Ankestyrelsen har også skrevet i sit brev, at de ikke mener, at Region Nordjylland har fulgt reglerne i udbudsbekendtgørelsen, og at regionen ikke har foretaget rimelige bestræbelser på at finde en passende markedspris til grunden.

Region Nordjylland har nu gjort det obligatorisk at sende offentlige ejendomme i udbud. Og så skal der altid foretages en ejendomsvurdering i forbindelse med et salg. I sit brev til regionen efterlyser Ankestyrelsen også handling fra regionens side.

- Vi beder regionsrådet i Region Nordjylland om at oplyse, hvad Ankestyrelsens udtalelse giver regionen anledning til, skriver Ankestyrelsen i sin skrivelse til regionsrådet. 

Region Nordjylland to måneder til at besvare Ankestyrelsens brev. 


Seneste nyt

fra Nordjylland