LIGE NU:

Kamp om vej i Asaa afgjort: Nu skal den omstridte vej nedlægges

En 20 meter lang vej har været omdrejningspunktet for en kamp mellem Brønderslev Kommune og Dan Lauritzen. Sagen er nu afgjort.

Den 20 meter lange vej, der løber mellem Søgade og Strandvejen i Asaa, skal nu nedlægges. Det blev besluttet på et møde i Teknik- og miljøudvalget i Brønderslev Kommune mandag aften. 

- Jeg er meget glad over afgørelsen, men jeg føler jo, at jeg har løbet panden mod en mur ved kommunen. Jeg er virkelig foruroliget over at sådan en lille sag, skal nå så vidt, siger Dan Lauritzen.

Sagen handler om det lille stykke vej, der løber på Dan Lauritzens grund, der hidtil har været en privat fællesvej. Dan Lauritzen blokerede vejen blandt andet med sin trailer, da han ikke ønskede vejen blev brugt. Det gjorde han før, at han søgte om tilladelse til at lukke den lille vej ved kommunen. 

Politikerne i Brønderslev Kommune følte sig provokeret af den ulovlige vejafspærring. De valgte at afvise Dan Lauritzens første anmodning om at få vejen lukket på baggrund af et skøn baseret på borgere og poltikere i området. Denne beslutning blev dog erklæret ulovlig af Vejdirektoratet og dermed tog Brønderslev Kommune beslutningen op igen. 

quote Vi blev gjort opmærksomme på af Vejdirektoratet, at vores skøn ikke var nok, der skulle ligge mere faglige hensyn til grund.

Karsten Frederiksen, formand, Teknik- og miljøudvalget, Brønderslev Kommune

- Vi blev gjort opmærksomme på af Vejdirektoratet, at vores skøn ikke var nok, der skulle ligge mere faglige hensyn til grund. Så tog vi jo selvfølgelig sagen op igen og kom denne gang til en anden afgørelse, siger Karsten Frederiksen, formand, Teknik- og miljøudvalget, Brønderslev Kommune (Konservativ).

Den lille gade kan dermed blive nedlagt til stor glæde for Dan Laurtitzen. Han og Brønderslev Kommune skal nu indgå i en dialog, om hvordan den lille vej kan afspærres sikkert og uden gener for forbipasserende på Strandvejen. 

En bitter strid mellem en borger og Brønderslev Kommune omkring en vej i Asaa er nu faldet ud til borgerens fordel. Det er den lille stikvej mellem Søgade og Strandvejen i Asaa, som er skyld i balladen. Ejer Dan Lauritzen har ønsket, kommunen skulle overtage vejen og vedligeholdet af den - og har i protest spærret den af. På et møde i Teknik- og Miljøudvalget i Brønderslev Kommune har man besluttet at nedlægge den private fællesvej.