01:56

Lukningen af hul i gravhøj efter tyveri gav flere gode fund

Efter en anmeldelse af gravrøvere i Klokkerholmen har arkæologer og detektorførere ledt jorden igennem. Det gav flere fund fra fortiden.

Gravhøjen nær Klokkerholm, der er gravet op af tyve, har nu fået den store gennemgang af arkæologer og detektorførere. Hullet i højen er nu lukket til, og i gennemgangen af jorden var der interessante fund, som gravtyvene ikke havde fået med. 

- I dag er vi ved at få gennemsøgt den opdragede jord med en metaldetektor for at se, om der ligger nogle oversete  genstande i jorden, og så er vi ved at dække hullet til, vi er ved at lægge et gruslag - et signallag ned - og så skal vi have fyldt jorden op igen, siger Lars bjarke Christensen, der er arkæolog i Slots- og Kulturstyrelsen. 

I gennemgangen af udgravningen har man forsøgt at finde ud af, hvilke redskaber gravtyven - eller tyvene - brugte på det store hul. Her fandt man frem til flere typer af spader. 

- Der er i hvert fald brugt en foldespade med et meget spids blad på, og så er der blevet brugt en spade som, vi ikke helt kan identificere, siger Jacob Noe Bovin, der er restaureringsspecialist og gravemester i Slots- og Kulturstyrelsen. 

Men det var ikke alt i graven, tyvene slap afsted med. Flere stykker jern er nemlig fundet i jorden med en metaldetektor.

Et søm var blandt fundene i gravhøjen nær Klokkerholm. Foto: Michael Kragmann

Detektorføreren har fundet en jernnavle, et søm, der er et ekstraordinært fund, som de vil sende til undersøgelse. Det kan nemlig udelukke, at gravhøjen er fra bronzealderen. 

- Alternativt så kan det være noget våbenudstyr. Der er faktisk lidt mere gods i den i forhold til jern, siger Sidsel Wåhlin, museumsinspektør på Vendsyssel Historiske Museum.