Regionen frikender sig selv i sag om sygehusgrund i Brønderslev

Ankestyrelsen har vurderet, at Region Nordjylland ikke fulgte reglerne, da de i 2017 solgte en del af den gamle sygehusgrund i Brønderslev.

Region Nordjylland har nu valgt at frikende sig selv i en sag om en byggegrund i Brønderslev, der ikke blev solgt efter reglerne tilbage i september 2017.

Region Nordjylland skal diskutere sagen på et møde i regionens forretningsudvalg på mandag den 7. oktober, og her bliver et udkast til et svar, som skal sendes til Ankestyrelsen, præsenteret for at blive godkendt af forretningsudvalget. 

I svaret skriver regionen, at hverken politikere eller embedsmænd kan drages til ansvar i sagen.

- Der har navnlig ikke været tale om iagttagelse af usaglige hensyn, inhabilitet under sagsbehandlingen eller lignende forhold, som kunne antyde, at embedsmænd har været i ond tro om, hvorvidt reglerne i udbudsbekendtgørelsen ikke blev fulgt, skriver Region Nordjylland i sit svar.

 

Kunne have tjent flere penge

Den omtalte grund ligger på Nørregade 77 i Brønderslev og blev solgt til en entreprenør fra Bo-Bedst ApS, efter entreprenøren selv havde henvendt sig til kommunen og spurgt, om han kunne købe den samlede grund på 3.700 kvadratmeter.

Entreprenøren fortalte regionen, at han ønskede at købe grunden for at opføre en parkeringsplads, der skulle bruges i forbindelse med udvidelsen af en boligejendom, der lå op ad grunden. 

Her svarede embedsmændene i Region Nordjyllands forvaltning, at hele grunden ikke kunne sælges uden at blive sendt i udbud. Ifølge loven skal alle offentlige ejendomme på mere end 2.000 kvadratmeter nemlig sættes i offentligt udbud, hvor alle interesserede købere har mulighed for at byde på grunden.

Embedsmændene tilbød dog entreprenøren, at han i stedet kunne købe en mindre del af grunden, et areal på 1.999 kvadratmeter, så regionen ikke behøvede at sætte grunden i udbud og sælge arealet direkte til entreprenøren. Det gik entreprenøren med til, og handlen blev efterfølgende godkendt af regionsrådet.

Ydermere havde embedsmændene skrevet, at arealet alligevel ikke kunne bruges til bebyggelse, og at der i kraft af nabo-relationen til entreprenøren ikke burde sættes en højere pris end 137.000 kroner.

Ændret i fremtidig procedure

Regionsrådsmedlem Per Larsen (K) ankede efterfølgende sagen til Ankestyrelsen, fordi han mente, at der kunne være tjent flere penge på salget. Ankestyrelsen har siden vurderet, at der ikke var hold i de informationer, som forvaltningen i Region Nordjylland besad, om hvorvidt grunden var egnet til bebyggelse. 

Ankestyrelsen skriver også, at de ikke mener, at Region Nordjylland har fulgt reglerne i udbudsbekendtgørelsen, og at regionen ikke har foretaget rimelig bestræbelser på at finde en passende markedspris til grunden.

Region Nordjylland har siden strammet sin procedure og har gjort det obligatorisk at sende offentlige ejendomme i udbud. Ligeledes skal der altid foretages en ejendomsvurdering i forbindelse med et salg.

Det er de ændringer, der ligger til grund for regionens beslutning om at frikende sig selv i sagen.

- På denne baggrund vurderes det samlet, at Region Nordjylland ikke har mulighed for - eller er forpligtet til - at foretage sig yderligere i sagen udover det allerede foretagne, nemlig revideringen af retningslinjerne for salg af fast ejendom, skriver Region Nordjylland i sit svar til Ankestyrelsen.

Herunder kan de vedhæftede dokumenter i sagen læses.


Seneste nyt

fra Nordjylland