Foto: Brønderslev Kommune

Stinkende asfaltfabrik i Hjallerup skal stramme op

NCC's asfaltfabrik i Hjallerup har ikke kunnet overholde rammerne i miljøgodkendelsen fra Brønderslev Kommune. Nu bliver fabrikken påbudt at stramme op.

Brønderslev Kommunes Teknik- og Miljøforvaltninger har talt med store ord overfor NCC, der har asfaltfabrikken NCC Roads i Hjallerup.

Fabrikken har nemlig ikke kunnet overholde de rammer for luftgener kommunen har udstukket i en revideret miljøgodkendelse fra 4. maj. Målinger fabrikken selv har lavet viser store overskirdelser af de tilladte rammer.

Det har fået Brønderslev Kommune til at varsle NCC et påbud om at mindske fabrikkens produktion.

- Virksomheden skal inden 14 dage udarbejde en redegørelse for mulig sundhedsrisiko samt en indsatsplan for gennemførelse af tiltag, der sikrer at miljøgodkendelsens vilkår kan overholdes. Fremkommer der data, der dokumentere væsentlig sundhedsfare er kommunen indstillet på at meddele driftsstop til virksomheden, siger Karsten Frederiksen (Kons.), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brønderslev Kommune.

Fabrikkens egne målinger viser, at lugtgenerne i overvejende grad stammer fra diffuse kilder og ikke fra asfaltfabrikens skorsten, og Brønderslev Kommune besluttede onsdag at indsende målingerne til Embedslægen for at  få vurderet en eventuel sundhedsmæssig risiko. Den endelige vurdering vil forelægge om 1-2 uger, men Embedslægen vurderer ikke, at der er grundlag for at gribe ind her og nu.

- Jeg hæfter mig dog også ved, at lugtrapporten peger på, at målingerne af den diffuse lugt er belagt med meget stor usikkerhed, og at der ikke foreligger data for diffus lugt fra andre tilsvarende asfaltfabrikker. Der skal dog nu hurtigst muligt findes en holdbar løsning på virksomhedens lugtudfordringer, siger Karsten Frederiksen.

- Vi kan ikke acceptere at omkringboende genreres af lugt fra asfaltfabrikken i en grad som målingerne viser.