LIGE NU:

Ny bekendtgørelse gør det lovligt at nedgrave mink

En bekendtgørelse, der trådte i kraft i sidste uge, gør det lovligt at nedgrave pelsdyr i særligt udpegede områder.

I Facebbokgruppen "STOP minkaflivninger - støt de danske minkavlerer 2020" går det ikke stille for sig, når der bliver raset mod regeringens tiltag i forhold til at slå samtlige danske minkbesætninger ned.

Her bliver fornuften og lovgrundlaget for beslutningerne heftigt debatteret, og senest er der også opstået debat om den planlagte nedgravning af mink for at få dem skaffet af vejen, når forbrændingerne ikke kan følge med.

Nogle frygter for grundvandet, mens andre påpeger, at det ifølge en EU-forordning faktisk slet ikke er tilladt at nedgrave døde produktionsdyr, altså for eksempel mink.

Men i samme forordning hedder det, at nedgravning af døde dyr kan være berettiget, blandt andet i situationer, hvor større sygdomsudbrud kræver, at man hurtigt får skaffet døde dyr af vejen.

Og den åbning er blevet til en ny bekendtgørelse, som trådte i kraft 5. navember i år, og som er vedtaget netop i forbindelse med masseaflivningerne af danske mink. Det oplyser Fødevarestyrelsen.

"Bekendtgørelse om tilladelse til nedgraving af pelsdyr" giver hjemmel til at man kan nedgrave mink og ildere på områder, der er udpeget af Naturstyrelsen.

Ifølge Fødevarestyrelsen er det til enhver tid Miljøstyrelsen, der endeligt skal godkende området og sørge for at nedgravningerne kan ske sikkert og forsvarligt i forhold til både mennesker, natur og grundvand.

En af de kommende minkgrave kan komme til at ligge mellem Bygum og Østerbølle lige uden for Aalestrup. Her er en prøvegravning i gang for at klarlægge om området egner sig til minkgrav. Den mulige grav ligger inden for Klotrup-Bygum Vandværks indvindingsområde, og ikke langt derfra har også Østerbølle Vandværk en boring.

- Jeg kan faktisk se derover lige nu. Jeg vil tro, at der er en kilometer eller to fra boringen til minkgraven i luftlinje, siger Ulla Skov, som denne formiddag bestyrer vandværkets telefon, og som er gift med vandværkets formand.

Selv om hun godt kan blive en anelse bekymret over udsigten til at få døde mink tæt på vandboringerne, er hun også nødt til at stole på, at det ikke kommer til at ødelægge drikkevandet.

- Jeg må tro på, at myndighederne har styr på det. Men når det er sagt, er det jo mennesker, der sidder bag myndighederne, og kan de mon lave regnefejl eller andre fejl, og ved man overhovedet nok om, hvorvidt smitte eller andre stoffer fra mink kan trænge ned i grundvandet? Jeg kan i hvert fald godt være lidt bekymret, men som sagt er vi jo nødt til at stole på myndighederne i det her, siger hun.