Seneste nyt:

Færre voldsramte kvinder søger hjælp - de tør ikke

Leder af Krisecenter for Kvinder i Aalborg kalder det bekymrende, at færre kvinder retter henvendelse til centret her under coronakrisen. Årsagen kan være, at kvinderne ikke tør eller kan forlade hjemmet.

Normalt har Krisecenter for Kvinder i Aalborg rundt regnet 40 henvendelser om måneden fra kvinder, der på den ene eller anden måde har brug for hjælp – typisk i forbindelse med, at de eller deres børn er udsat for vold.

Men siden coronaen stort set lukkede samfundet, har krisecentret i Aalborg oplevet cirka en halvering i antallet af henvendelser.

- Det er bekymrende, at der er færre kvinder, som giver udtryk for, at de har brug for hjælp, siger lederen af Krisecenter for Kvinder i Aalborg, Lone Skov Møller.

For hun er overbevist om, at behovet er der. Coronakrisen har ikke pludseligt betydet, at der er færre kvinder, der bliver udsat for vold i hjemmene. Tværtimod.

quote Vores vurdering er, at der i en krisesituation, som den vi befinder os i nu, er mere vold i hjemmene.

Lone Skov Møller, leder, Krisecenter for Kvinder i Aalborg

- Vores vurdering er, at der i en krisesituation, som den vi befinder os i nu, er mere vold i hjemmene. Familierne er samlet 24 timer i døgnet, der er måske mere alkohol i hverdagen, folk kommer nemmere op at skændes, og mange er uden kontakt til deres netværk, siger Lone Skov Møller.

Tør ikke henvende sig, når manden er hjemme

Hun fortæller, at en af grundene til, at kvinderne ikke henvender sig, er, at de ikke kan eller tør forlade hjemmet, fordi manden er til stede.

- Normalt er det sådan, at kvinderne retter henvendelse til os, når de er alene, for eksempel hvis manden er på arbejde. Men i dag er familierne samlet hele tiden, og det kan betyde, at kvinderne ikke har mulighed for trygt at kunne kontakte os, siger Lone Skov Møller.

En anden grund til, at krisecentret har færre henvendelser, er, at de mindste børn ind til for nylig ikke har været i institution eller skole.

- De henvendelser, vi normalt får fra pædagoger eller lærere, som kan se, at der er noget galt med et barn, har vi ikke fået. Det bliver forhåbentlig bedre i takt med, at samfundet åbner, siger Lone Skov Møller.

Hun har også oplevet, at kvinder har spurgt om en plads på krisecentret, men ikke har turde komme på grund af smittefare.

- Men vi følger selvfølgelig alle retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne, så kvinderne og deres børn kan trygt komme, siger Lone Skov Møller.

Bekymrede naboer 

Er der færre direkte henvendelser fra kvinder, oplever krisecentret til gengæld, at flere naboer og venner til voldsramte end normalt henvender sig med deres bekymring.

- De har måske hørt skrig eller hørt, at der er blevet slået i nabolejligheden, og så retter de henvendelse til os, siger Lone Skov Møller.

Hun forklarer, at Krisecenter for Kvinder i Aalborg har døgnåbent, og at centeret har plads til syv kvinder og deres børn, og at der er et tæt samarbejde med landets godt 50 andre krisecentre, som sørger for fordeling af pladserne, så alle kan få hjælp.

Har du brug for hjælp: