Foto: Jesper Christiansen

Frustrationer i Kragskovhede: Indsatte mangler plan

De indsatte i Kragskovhede er utilfredse med den manglende kommunikation fra fængslets ledelse efter nedlukningen af landet. I seks uger har de ikke haft adgang til motion, arbejde eller undervisning.

Frederik Jensen er indsat i Kragskovhede Statsfængsel. Her mangler han at afsone halvanden måned af sin dom. Men tiden i fængslet er blevet en del hårdere, efter fængslet for seks uger siden fjernede mange af de tilbud, de indsatte normalt har adgang til.

- Vi plejede at have adgang til et træningscenter og en badmintonhal, men det må vi ikke benytte os af længere. Mig bekendt er badminton ikke en kontaktsport. Vagterne ved ikke noget, og man kan ikke få nogen i tale om, hvor lang tid vi skal gå, uden kontakt med omverden, siger Frederik Jensen.

Kragskovhede er et åbent fængsel. Det vil sige at inden Corona-krisen kunne de indsatte søge om orlov hver tredje uge eller få besøg af et nært familiemedlem en gang om ugen. Den kontakt er nu begrænset til telefonopkald.

I første omgang fik de indsatte at vide, at nedlukningen kun ville vare 14 dage. Men med den fortsatte nedlukning af Danmark, er fængslerne ligeledes lukkede. Til stor frustration for de indsatte.

- Det minder mere om et arresthus, end et fængsel. Vi har ikke noget at tage os til. Der er mange indsatte som bare bliver inde i deres celler og spærrer sig selv inde. Det giver sindssygt mange frustrationer, og det smitter af på de andre indsatte. Hvis fængslet viste at de kunne åbne op, så ville vi også have noget at kunne se frem til.

Ingen resocialisering

Det er ikke kun manglen på aktivering, der er et problem for de indsatte. De har heller ikke længere muligheden for at modtage undervisning eller behandling, som for eksempel kurser i vredeskontrol. Socialrådgiverne i fængslet er blevet sendt hjem, så sagsbehandlingen er også nedlagt, ifølge Frederik Jensen.

Vi kræver ikke, at vi skal have det som blommen i et æg. Det er en straf, der skal tages. Men meget af det som kriminalforsorgen taler om, er resocialisering, for at man ikke kommer tilbage til fængslet.

Frederik Jensen

Han ved også godt, at der måske er mange der vil mene, at hele pointen bag et fængsel er at straffe de indsatte.

- Vi kræver ikke, at vi skal have det som blommen i et æg. Det er en straf, der skal tages. Men meget af det som kriminalforsorgen taler om, er resocialisering, for at man ikke kommer tilbage til fængslet. Der er en samfundsmæssig forpligtigelse for at undgå, at man vender tilbage til kriminalitet. Selv om det koster samfundet, så vil resocialisering kun komme os til gode, siger Frederik Jensen.

TV2 Nord har fredag forsøgt at få en kommentar fra ledelsen af Kragskovhede, men det var ikke muligt.