67 millioner kroner vælger Jammerbugt Kommune at bruge på anlægsprojekter for at sætte gang i det lokale erhvervsliv. Foto: Pressefoto

Jammerbugt fremrykker anlægsprojekter for 67 millioner

Nyt erhvervsareal, nye institutioner og asfalt er blandt de ting, kommunen investerer i for at sætte gang i hjulene.

Der skal gang i det lokale erhvervsliv, mener politikerne i Jammerbugt Kommune, der har besluttet at fremrykke investeringer, der oprindeligt var planlagt til at skulle iværksættes i 2021 og 2022, allerede i år. 

Det betyder, at borgerne i kommunen kan se frem til nye byggegrunde, institutioner, cykelstier og meget mere, som ellers først skulle opføres længere ude i fremtiden. 

- Da anlægsloftet i kommunerne blev fjernet, fik vi i samme omgang mulighed for at opnå lånedispensationer, hvis vi ønskede at fremrykke flere af vores planlagte anlægsprojekterne. Den mulighed sammenholdt med, at vi ved at fremrykke anlægsprojekter, rækker ud mod det lokale erhvervsliv, ønsker vi selvfølgelig ikke at lade passere forbi, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Fremrykning af anlægsprojekterne sker primært inden for vejvedligehold, bygningsvedligehold og renovering og ombygning af daginstitutioner.

- Vi har stor interesse i og en forpligtigelse til at gøre, hvad vi kan for erhvervslivet. Så derfor sætter vi nu en lang række opgave i gang til gavn for det lokale erhvervsliv, uddyber borgmesteren. 

Dertil kommer byggemodningsprojekter, energioptimering af serverrum og etablering af nye lokaler til hjemmeplejen.

Projekter, der fremrykkes til 2020 

 • Byggemodning Horsebækken, Vesterbjergvej og erhvervsareal Aabybro, i alt 27 mio. kr.
 • Ramme til bygningsvedligehold, i alt 12 mio. kr.
 • Daginstitutioner i Nørhalne og Fjerritslev ialt 10 mio. kr. 
 • Arkæologisk udgravning ved Jetsmark nye skole, i alt 2,2 mio. kr.
 • Asfalt, herunder cykelstier og p-pladser, i alt 10 mio. kr.
 • Jetsmark Idrætscenter, i alt 6 mio. kr.
 • Energioptimering af serverrum, i alt 2,0 mio. kr.
 • Lokaler til hjemmeplejen i Pandrup, i alt 0,78 mio. kr.
 • Vinduer i administrationsbygningen i Pandrup, i alt 1,20 mio. kr.
 • Ventiler og Termostater i administrationsbygningen i Fjerritslev, 0,1 mio. kr.
 • Maling af vinduer på Bratskov Herregård, i alt 0.15 mio. kr.
 • Maling af træværk Ældreboliger i Kaas, i alt 0,35 mio. kr.
 • Vinduer og tag Produktionsskolen på Industrivej, i alt 0,40 mio. kr.
 • Nedrivning af cykelparkering på Aabybro Skole, i alt 0,1 mio. kr.
 • Maling af Fjerritslev SFO, i alt 0,2 mio. kr.
 • Udskiftning af vinduer på Fjerritslev ATK SFO, i alt 0,1 mio. kr.
 • Vinduer og døre hos Fjerritslev Skoletandpleje, i alt 0,15 mio. kr.
 • Tag på Gl. Tandklinik i Saltum, i alt 0,50 mio. kr.
 • Tag på Biersted Hallen, i alt 0,3 mio. kr.
 • Tag på Brovst Bibliotek, i alt 0,4 mio. kr.
 • Renovering af murværk på Familiecentret, Skolegade, Fjerritslev, i alt 0,3 mio. kr.
 • Udskiftning af MGO-plader DGI-huset Aabybro, i alt 1,5 mio. kr.
 • Genhusning af Nørhalne Børnehave, i alt 0,5 mio. kr.
Se mere