Foto: Stefan Kjærgaard

Kirken åbner for bøn, vielser og konfirmation

I dag kan kirker, synagoger og moskeer igen åbne, men de åbnes ikke som før covid-19. Der er retningslinjer, der skal overholdes.

Som et led i anden fase af genåbningen af Danmark, er det fra i dag igen muligt tage del i kirke og tro-livet i Folkekirken og andre trossamfund. 

- Jeg glæder mig inderligt over, at danskerne igen kan tage del i kirke- og troslivet som en del af anden fase af genåbningen af Danmark. Også selv om vi må indstille os på, at det ikke bliver på samme måde, som vi er vant til. Det er vigtigt, at både folkekirken og andre trossamfund er bevidste om at følge retningslinjerne nøje. Og jeg opfordrer stadig alle til at bruge den sunde fornuft og anlægge et forsigtighedsprincip, når man lokalt går i gang med at planlægge aktiviteter igen, siger kirkeminister Joy Mogensen i en pressemeddelelse. 

Kirken åbner for:

Forsamlingsforbuddet gælder ikke for folkekirken og andre trossamfunds lokaler. Ved begravelser og bisættelser gælder forsamlingsforbuddet heller ikke udendørs. Det giver mulighed for:

 • Bøn, andagt (afkortet gudstjeneste, messe, fredagsbøn m.v.), skrifte og personlig refleksion.
 • Gudstjenester, messer, fredagsbøn m.v.
 • Dåb, konfirmation/firmelse/bar og bat mitzvah, vielse, begravelse, bisættelse og lignende religiøse handlinger.
 • Øvrige menighedsaktiviteter i kirker, synagoger, moskeer, sognegårde, menighedshuse og andre lokaler.
Se mere

Retningslinjerne er udarbejdet i tæt dialog med blandt andre repræsentanter for folkekirkens interessenter og faglige organisationer samt repræsentanter for andre trossamfund. Kirkeministeren retter en varm tak for det grundige arbejde:

- Repræsentanter for folkekirken og andre trossamfund har bidraget både aktivt og ansvarsbevidst til at udarbejde retningslinjerne. Jeg er glad for, at kirke og trossamfund på den måde tager et vigtigt medansvar for at holde smitterisikoen nede i vores samfund, siger kirkeminister Joy Mogensen.

Retningslinjer 

Følgende retningslinjer skal overholdes i kirker, synagoger, moskeer med mere: 

 

 1. Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende pr. 4 kvm gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 4 kvm, må der tillades adgang for 1 besøgende. Gulvarealet i opgøres væg til væg uanset inventar m.v. Forkynderen samt evt. personale (og frivillige), som medvirker ved en gudstjeneste, messe, fredagsbøn m.v., ved en religiøs handling eller ved en menighedsaktivitet, tælles ikke med i opgørelsen.
   
 2. Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for deltagere, besøgende, ansatte og frivillige at holde afstand til hinanden.
   
 3. Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmaterialet offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.
   
 4. Det skal sikres, at alle ansatte, frivillige og besøgende overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne offentliggøres af Sundhedsstyrelsen. 
  ​​​​​​
 5. Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller alkoholbaseret (70-85%) hånddesinfektionsmiddel tilgængeligt for deltagere og besøgende.
   
 6. Ansatte og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, skal bruge handsker ved udlevering afikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.
Se mere

Det er et lokalt ansvar at sikre, at genåbningen i praksis kan ske efter retningslinjerne og med overholdelse af sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger. Det oplyser kirkeministeriet i en pressemeddelelse.