LIGE NU:

Klar til slutspurt: Nu begynder de afgørende forhandlinger om en Egholm-forbindelse

For første gang mødes alle Folketingets partier fredag til forhandlinger om en ny 15-årig infrastruktur-aftale. Der er flertal i Folketinget for en Egholm-forbindelse, men regeringens støttepartier er imod. Dén udfordring kan løses på flere måder.

Bliver et af Nordjyllands mest omdiskuterede vejprojekter til noget - og i givet fald hvornår? Det bliver vi sandsynligvis klogere på i løbet af de kommende dage.

Fredag indledes, hvad der formentlig bliver slutspurten i forhandlingerne om en ny, mangeårig infrastrukturaftale i Folketinget. En ny Limfjordsforbindelse via Egholm til syv mia. kr. er én af de helt store knaster.

Da regeringen i april kom med sit udspil, stod projektet højt på ønskesedlen. Det gør det også hos de blå partier, hvilket betyder, at der, målt i mandater, er et stort flertal i det nuværende folketing for en Egholm-forbindelse. Derfor er der på forhånd meget, der tyder på, at en ny fjordforbindelse bliver en del af den aftale, der ventes indgået i løbet af weekenden eller i begyndelsen af næste uge.

Støttepartier imod

Udfordringen for regeringen er, at dens støttepartier alle er lodret imod projektet over Egholm - og en række andre vejprojekter.

Det betyder, at forhandlingerne i høj grad kommer til at dreje sig om at finde en model, der gør, at ikke alle støtter alt i forliget, men alligevel er med.

For alle eller i hvert fald de fleste partier er det nemlig vigtigt at være med i et forlig på trafikområdet, hvor man formentlig 15 år frem i tiden udstikker, hvad staten skal bruge penge på. Når det er så afgørende, skyldes det, at en del af pengene plejer at blive afsat som puljer til eksempelvis cykelstier eller støjværn - penge, som i løbet af forligsperioden fordeles af de partier, der er med i aftalen. Man får også som forligspartner indflydelse på den konkrete udformning af de store infrastruktur-projekter, der indgås forlig om.

Er man ikke med i forliget, får man intet at sige.

Søjlemodel

Fredagens forhandlinger er de første, hvor alle partier sidder sammen. Indtil nu har regeringen holdt separate møder med de enkelte partier; senest har der i den forgangne uge været en ny runde møder med støttepartierne.

En af de modeller, der drøftes, er at opdele en aftale i en række søjler - én for veje, én for kollektiv trafik osv. Partierne, der er med i forliget, kan så være med i én eller flere søjler og stå uden for de andre. Men der er også partier, som eksempelvis gerne vil bakke op bag nogle vejprojekter, men ikke støtter andre. Skal man tilgodese dette, kan konsekvensen blive, at en aftale snarere ender som lidt af et kludetæppe.

Drøftelserne kompliceres yderligere af, at der for år tilbage er indgået to andre forlig om tog og anden kollektiv trafik. Nogle af de 165 mia. kr., regeringen foreslår at bruge i det nye forlig, vil man hente fra penge, afsat i disse to forlig - og det nødvendiggør, at de partier, der står bag disse forlig, også er med i den ny aftale.

Interesseorganisationer søger at påvirke udfaldet

Det er transportordførerne, der deltager i forhandlingerne - men de har enten deres finansordfører eller ligefrem partilederen med. Forhandlingerne foregår i Finansministeriets regi, hvilket også illustrerer, at det ikke er nogen ubetydelig aftale, der skal indgås.

Imens søger interesseorganisationer til det sidste at påvirke udfaldet: Grønne organisationer advarer mod at "plastre" landet til med flere og efter deres mening unødvendige motorveje, mens Dansk Erhverv opfordrer til at afhjælpe trængslen ved Limfjorden med en ny fjordforbindelse. Dansk Erhverv henviser til, at 43 procent af pendlerne i Nordjylland opfatter trængslen som større gennem de seneste tre år. Analysen bygger dog blot på svar fra 82 nordjyske pendlere.

Høring satte rekord

En opdateret VVM-redegørelse for en Egholm-forbindelse var tidligere i år i offentlig høring. Høringen satte ny rekord: 3400 privatpersoner og organisationer afleverede et eller flere høringssvar, de fleste med argumenter imod projektet. Vejdirektoratet er i gang med at gennemgå høringssvarene og skal, før høringsprocessen kan betragtes som afsluttet, skrive et såkaldt høringsnotat til Folketinget med kommentarer til de spørgsmål, der rejses. Vejdirektoratet forventer dog ikke at være færdigt med høringsnotatet før omkring 1. september.

Til den tid kan der for længst være indgået et forlig om en Egholm-forbindelse.

At et eventuelt forlig ikke afventer høringsprocessen fuldt og helt, har udløst kraftig kritik fra Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen, hvis frontfigur, Louise Faber, samtidig har gjort klart, at kampen ikke er slut, selv hvis en Egholm-forbindelse er med i en ny trafikaftale. Næste skridt bliver i givet fald at prøve at undgå, at der vedtages en anlægslov for projektet.

Først når den måtte være vedtaget, kan gravemaskinerne gå i gang. Herefter vil der gå en lille halv snes år, før de første biler kan køre på motorvejen.

Så i de kommende dage skrives endnu et kapitel i føljetonen om en tredje Limfjordsforbindelse. Men det bliver med garanti ikke det sidste kapitel.

310721 Vildsundbroen

Der lød et brag ved Vildsundbroen, da broklap faldt ned – ingen både kan sejle under resten af lørdagen

20_percent

play Ikke mere tjek: Fitnesscentre og kulturinstitutioner skal ikke længere se coronapas

40_percent

play Nordjyde stadig i front ved DM i golf

310721 Skagen

Smitten i Skagen stiger – incidenstallet mangedoblet på en uge

310721 Vildsundbroen

Der lød et brag ved Vildsundbroen, da broklap faldt ned – ingen både kan sejle under resten af lørdagen

20_percent

play Ikke mere tjek: Fitnesscentre og kulturinstitutioner skal ikke længere se coronapas

40_percent

play Nordjyde stadig i front ved DM i golf

Til forsiden

Til forsiden