LIGE NU:

Region Nordjylland: 3. Limfjordsforbindelse over Egholm er top-prioritet

Region Nordjylland har vedtaget udviklingsstrategi for 2020-2023, og øverst på listen står den 3. Limfjordsforbindelse sammen med forbedret infrastruktur, teknologi, uddannelse og cirkulær økonomi.

Nordjylland skal have en 3. Limfjordsforbindelse, det skal være nemmere at tage toget, vejen mellem Hanstholm, Skive og Herning skal udvides og der skal mere fokus på cirkulær økonomi. 

Ole Stavad, Formand for udvalg for regional udvikling, Regio

Det er nogle af de mest centrale indsatsområder i Region Nordjyllands nye Regionale Udviklingsstrategi. 

Som noget nyt i forhold til tidligere strategier har Regionsrådet udpeget nogle få af initiativerne inden for hvert af strategiens indsatsområder som særligt centrale for udviklingen i Nordjylland. Disse kaldes kerneinitiativer og er følgende:

  • Etablering af en 3. Limfjordsforbindelse
  • Styrkelse af det nordjyske jernbanenet
  • Forbedring af vejforbindelsen Hanstholm-Skive-Herning (rute 26/34)
  • Teknologipagt om stærke tekniske kompetencer
  • Styrkelse af uddannelsesmuligheder og kompetenceudvikling i alle dele af Nordjylland
  • Strategisk energiplanlægning
  • Cirkulær økonomi

Kerneinitiativerne er omdrejningspunkter for det arbejde som Regionsrådet de kommende år vil gennemføre i partnerskaber med bl.a. de nordjyske kommuner, organisationer og borgere. Den Regionale Udviklingsstrategi lægger den kurs, som Regionsrådet de kommende år vil følge, når der skal træffes politiske beslutninger om alt lige fra uddannelse og kollektiv trafik til kultur og miljø med videre.

3. Limfjordsforbindelse over Egholm skal på plads

Helt centralt i strategien står den 3. Limfjordsforbindele over Egholm, som regionsrådet nu udpeger som helt central i regionens udvikling. 

- En god infrastruktur for både person- og godstransport er en forudsætning for mobilitet og udvikling og beskæftigelse. Krydsning af Limfjorden ved Aalborg er en flaskehals på mobiliteten og nødvendiggør en 3. Limfjordsforbindelse snarest, står der i udviklingsstrategien. 

Derfor har regionsrådet valgt at prioritere virkeliggørelsen af en fast forbindelse over Egholm - selvom, det kan vække modstand hos mange. 

- Vi har mange initiativer, der peger i retning af en mere bæredygtig udvikling, og vi har mange initiativer, der går på at skabe øget aktivitet i alle dele af Nordjylland. Det fornemmer jeg en stor opbakning til. Men vi er også nødt til at træffe valg, der deler vandene. 3. Limfjordsforbindelse er et af de initiativer, men her holder vi fast og peger på Egholmforbindelsen, som er fastlagt politisk, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Den 3. Limfjordsforbindelse over Egholm skal på plads. Det fremgår af Region Nordjyllands nye udviklingsstrategi for 2020-2023.
Den 3. Limfjordsforbindelse over Egholm skal på plads. Det fremgår af Region Nordjyllands nye udviklingsstrategi for 2020-2023.
Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

Region Nordjylland forventer, at finansieringen af 3. Limfjordsforbindelse på plads, og etableringen godt i gang. 

- Vi sætter ikke blot strategien ind på hylden. Vi vil følge op med konkrete initiativer og investeringer både hos Regionen selv og sammen med vores partnere. Strategien skal sikre, at vi alle trækker i samme retning til gavn for et stærkt Nordjylland, og målsætningerne som vi har opstillet, vil vi løbende følge op på for at sikre, at der er den nødvendige fremdrift, siger Ole Stavad (S), som er formand for Regionsrådets Udvalg for Regional Udvikling.

Et eksempel på et af Regionsrådets målsætninger er ønsket om at øge de tekniske kompetencer i den nordjyske arbejdsstyrke. Nordjyske virksomheder oplever nemlig især mangel på ansøgere inden for de bygge-anlægstekniske uddannelser og IT. Derfor er det målet, at 20% flere starter på tekniske og digitale uddannelser i 2025.

En anden målsætning i strategien er, at den kollektive trafik i Nordjylland skal være endnu mere grøn. Derfor arbejder Regionsrådet for, at 95 pct. af kørslen med regionale busser er fossilfri i 2025. I dag er det omkring 12 pct., der er fossilfri.

Læs hele udviklingsstrategien her. 

150421 Stolpedalsskolen samler skrald

play 2.C fra Stolpedalsskolen samler skrald i naturen: - Man føler, at det er en god gerning

Trine Dolbak

Ny nærpolitistation: - Førhen havde vi jo en privat vagtordning

150421 Skole trafikkampagne

Ny kampagne gør op med elevchaufførerne

def_thumb,50_percent

play Stidsholtkvindes hoved kommer på udstilling

150421 Stolpedalsskolen samler skrald

play 2.C fra Stolpedalsskolen samler skrald i naturen: - Man føler, at det er en god gerning

Trine Dolbak

Ny nærpolitistation: - Førhen havde vi jo en privat vagtordning

Til forsiden

Til forsiden