LIGE NU:

Trafikken ruller: Kun problemer ved Limfjorden

En ny stor analyse af trafikforholdene i Nordjylland viser, at der er flest forsinkelser, når bilister skal krydse Limfjorden ved Aalborg.

Selv om mange bilister nok kan tage sig selv i at bande over køkørsel og forsinkelser, er fremkommeligheden i det nordjyske faktisk slet ikke så dårlig. Det viser en stor analyse, som blev offentliggjort mandag, og som Region Nordjylland, de nordjyske kommuner og Vejdirektoratet står bag.

Her er 11 af de mest centrale vejstrækninger i regionen analyseret, og der er både foretaget rundspørger blandt 8000 bilister og beregnet køretider på forskellige ruter.

Analysen viser, at der på langt de fleste strækinger er meget begrænsede forsinkelser, når der er myldretid i forhold til, når trafikken glider optimalt.

Kun ved de to krydsninger af Limfjorden ved Aalborg er der massive trafikale problemer, konkluderer rapporten. Her kan der på visse tidspunkter være op til 10 minutters forsinkelse. Gennemsnitsforsinkelsen på de 11 vejstrækninger er 6 minutter, men på de vejstrækninger, der ikke leder på tværs af Limfjorden, er forsinkelserne meget mindre.

Analysen viser endvidere, at forsinkelserne i mange tilfælde ikke finder sted over lange strækninger, men sker på enkelte steder og som en konsekvens af kørsel gennem f.eks. en by, et lyskryds eller en rundkørsel. Der kan også være tale om forsinkelser i afgrænsede perioder, for eksemepl om sommeren på grund af øget ferietrafik.

- Fremkommelighedsanalysen giver os et godt grundlag for vores arbejde med udvikling af fremtidens infrastruktur. Og her er det vigtigt, at vi har fokus på at skabe den bedste mobilitet for hele Nordjylland, siger regionsrådsformand Ulla Astman (Socialdemokratiet).

Hun mener, at analysen gør det klart, at der er behov for en tredje limfjordsforbindelse, fordi det netop er krydsningen af Limfjorden ved Aalborg, der er den helt store flaskehals.

- Rigtig mange nordjyder oplever jo selv problemerne dagligt, og jeg vil gerne slå helt fast, at når det handler om en fremtidssikret løsning på trængslen ved Limfjorden, så skal der en ny forbindelse til. Problemerne kan ikke løses ved fleksible mødetider, delebiler eller andre ellers udmærkede tiltag, som man kan bruge på mindre befærdede strækninger, siger Ulla Astman.

Den holdning deles i de nordjyske kommuner.

- Vi har i kommunerne set på resultaterne, og der arbejdes allerede med baggrund i materialet. Vi skal forbedre mobiliteten i Nordjylland med mange forskellige initiativer, med der er ingen tvivl om at den 3. Limfjordsforbindelse står højst på listen, siger Mogens Gade, formand for Kommunekontaktrådet og borgmester i Jammerbugt Kommune.

Resultaterne af fremkommelighedsanalysen skal drøftes blandt Regionen og de nordjyske kommuner på en stor mobilitetskonference den 13. januar og efterfølgende mellem borgmestrene og regionsrådsformanden på et møde i Kontaktudvalget den 27. januar, hvor kommende initiativer og rammerne for den regionale mobilitetsstrategi skal aftales.