Seneste nyt:

Nordjylland er godt i gang med at hjælpe ukrainere

Både de nordjyske kommuner, de frivillige organisationer og det nordjyske erhvervsliv arbejder i øjeblikket på at hjælpe de mange ukrainske flygtninge, der er kommet til Nordjylland – både til at få en god start på deres ophold og på at ruste dem til deres fremtid, hvad enten den bliver nordjysk eller vil udspille sig i deres hjemland. Og arbejdet går godt.

Sådan lyder det samstemmende i TV2 Nords debatprogram FOKUS fra deltagerne Mogens Christen Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune, Richard Fynbo, direktør i Fynbo Foods og formand for erhvervsorganisationen Dansk Industri i Nordjylland og Jonas Holdensen fra den frivillige organisation HURT Denmark, der hjælper både ukrainere der gerne vil til Danmark og dem, der allerede er ankommet.

-Jeg synes, det går rigtig godt. Jeg synes kommunerne er klar til at modtage flygtningene fra Ukraine, og vi er klar til at sætte en dagsorden for dem, så de bliver godt modtaget – både i forhold til deres skoleliv, deres børnepasning og i forholds til selve det at opholde sig i det nordjyske. Rigtig godt bakket op af det frivillige liv, hvor man kan sige, at der er et kæmpe, kæmpe arrangement blandt de frivillige blandt borgerne, som er med til at sørge for at være der for dem og sørge for, at der kan være møbler og tøj og mange andre ting, så generelt synes jeg bare, vi er klar, og man kan sige fra Jammerbugts side, så er vi vant til at hjælpe folk i nød, og det gør vi også denne gang, siger borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Christen Gade. 

Ukrainere skal hjælpes ind på arbejdsmarkedet

Hos det nordjyske erhvervsliv er oplevelsen også, at arbejdet med at håndtere situationen med de ukrainske flygtninge er kommet godt i gang. På spørgsmålet om, hvorvidt processen kører fornuftigt i øjeblikket er svaret fra Richard Fynbo, at 

- Ja, det synes jeg nok, at det her første skridt gør. Det næste skridt med, at vi skal have de ukrainske flygtninge ud på arbejdspladserne kræver selvfølgelig, at vi får kortlagt deres kompetencer, så vi kan finde ud af, hvor kan de komme hen, så vi kan få skabt en match mellem den enkelte og virksomheden.

Organisationen HURT Denmark hjælper ukrainske flygtninge med at komme til Nordjylland og arrangerer deres transport med enten fly eller busser, ligesom den også støtter ukrainere efter de er blevet etableret i Nordjylland. Initiativtager til HURT Denmark Jonas Holdensen mener, at en af de største udfordringer for eksempel i forhold til at de kan komme ud på arbejdsmarkedet, i øjeblikket handler om børnepasning.

- Den største udfordring lige nu for flygtningene er, at de voksne af dem er kvinder, og det er vanskeligt at komme ind på arbejdsmarkedet, så længe man har nogle børn, man skal tage sig af samtidig med – der er jo ikke nødvendigvis et pasningstilbud, så det er den mest konkrete barrierer lige nu, siger Jonas Holdensen.

I Jammerbugt Kommune er den barriere dog allerede overvundet, og kommunen er parat til at tage sig af de ukrainske børn.

- Vi er klar med pasningstilbud, siger Mogens Gade.

Du kan se hele debatten i Fokus mandag aften efter nyhederne klokken 19.30 eller i linket øverst i artiklen.