Budget på plads: 53 millioner giver plads til mere velfærd

Byrådspolitikerne i Frederikshavn Kommune har landet en budgetaftale, der nyder godt af den nye udligningsmodel.

Et historisk budget er faldet på plads i Frederikshavn Kommune.

For første gang siden kommunesammenlægningen har politikere fra alle partier skrevet under på et nyt, bredt budgetforlig for 2021-2024 i Frederikshavn Kommune, der giver et umiddelbart løft på 50 millioner kroner. 

Budgettet giver plads til et merforbrug i 2021 på 32 millioner kroner på serviceudgifter, der blandt andet giver:

 • 2,250 millioner kroner mere til arbejdsmarkedsudvalgets projekt 'Plads til flere'.
 • En procentsesparelserne på knap 9 millioner kroner i socialudvalget droppes, og der tilføjes 5 millioner kroner til et kvalitetsløft på Ældre og Handicapområdet.
 • Sundhedsudvalget får tilført en million mere årligt. 
 • I Børne- og Ungdomsudvalget kan man fremover bruge 7 millioner kroner mere til øget normering i dagtilbuddene for de 0- til 6-årige, klubber får en million kroner mere, og skoleområdet får i en to-årig periode tilført knap 8 millioner til et løft. 
 • Trængte klubber og foreninger kan de næste tre år se frem til 3 millioner kroner at gøre godt med. 

På anlægssiden af budgettet er der også blevet plads til løft for godt 20 millioner kroner: 

 • Økonomiudvalget får tilført 5,25 millioner i 2021 til toiletter, legepladser på skoler, faglokaler mv. 
 • Børne- og Ungdomsudvalget får i 2021 2 millioner kroner til nye skolestole og inventar. 
 • Teknisk udvalg får i 2021 13 millioner kroner til veje, klimatiltag, cykelstier og en biodiversitetspulje. 

Efter aftalen faldt på plads, fejrede borgmesteren det med et godt glas rom og en glad kommentar på Facebook. 

Men for borgmester Birgit S. Hansen vokser træerne ikke ind i himlen, selvom et løft på 52 millioner da kan mærkes. 

Borgmester Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune. 
Borgmester Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune. 
Foto: Daniel Mikkelsen TV2/Nord

- Det er første gang, jeg har lavet et budgetforlig, hvor alle partierne er med. Det giver et stærkt fundament, så vi ikke skal diskutere alting hele tiden, siger hun og glæder sig især over, at den nye udligningsmodel varigt giver 20 millioner kroner årligt til service til borgerne og 20 millioner kroner varigt til anlæg. 

- Jeg er glad for, at vi nu i højere grad kan prioritere velfærd, og ikke mindst at vi er enige om, at pengene primært går til varme hænder på børneområdet, for der er vi bagud i forhold til minimumsnormeringer. 

I budgetbemærkningerne er forligsparterne enige om: 

 • Kommunens forbrug af eksterne konsulenter reduceres med 800.000 kroner, der overføres til velfærd.
 • Kontrakten med Erhvervshus Nord tilbydes for en 3-årig periode af hensyn til parternes budgetsikkerhed. 
 • I henhold til lovgivningen indføres der senest ultimo 2021 en whistleblowerordning. 
 • Der igangsættes en proces i Børne- og Ungdomsudvalget i samarbejde med bestyrelser, ansatte og ledere på skolerne med det formål at styrke det lokale ejerskab i de enkelte skoleafdelinger. 
 • Ud fra en målsætning om at kommunale køretøjer overgår til 0-emission gennemføres et analysearbejde, der skal udmunde i en plan for overgang hertil. 
 • Arbejdet med biodiversitet har været en succes, og forligsgruppen anerkender de gode resultater og vil i forlængelse af disse abkke op om en udvidet indsats på området. 
 • Der laves en plan for renovering, vedligehold og udvikling af de kommunale rekreative havne. 
 • Budgetpartierne ønsker, at Frederikshavn KOmmune får del i de EU-støtteordninger, der er relevante for realiseringen af prioriterede projekter. 
 • I samarbejde med relevante parter, høringsparter, beboere, pårørende og socialudvalg indledes en dialog om demokratisk inddragelse på plejecentre. 
 • Parterne er enige om, at såfremt udmeldinger fra centralt hold - af hensyn til rammeoverholdelse - nødvendiggør reduktion af henholdsvis serviceudgifter og anlægsudgifter, skal der åbnes for dette. 

Dog synes hun slet ikke, at kommunen endnu er i hus med økonomien på den lange bane. 

- Vi har en befolkningssammensætning med faldende børnefødselstal og flere ældre, samtidigt med at sker en urbanisering. Det udfordrer økonomien, samtidigt med at vores erhverv er konjunkturfølsomme i sammenligning med de store byer. Løsningen er at få flere til at flytte hertil, og det arbejder vi på.  

Også fra SF, der i flere år har stået udenfor budgetforligene, lyder der positive ord om økonomiaftalen. 

 


Seneste nyt

fra Nordjylland