LIGE NU:

Corona dræner kommunekassen: Kommunale udgifter eksploderer

COVID-19 giver Frederikshavn Kommune en ekstra regning på 135,3 millioner kroner. Det er den dystre melding, som politikerne i Økonomiudvalget skal diskutere på onsdag.

Størstedelen - 107,3 millioner kroner - skyldes øget ledighed. Resten er forskellige poster, eksempelvis ekstra personale, værnemidler og manglende indtægter i de kommunale lystbådehavne.

- Dermed er det klart, at vores samlede økonomi - i første omgang - bliver sat under et stort pres, og vi ser ind i et merforbrug i 2020 på 115,4 millioner kroner, inklusive COVID-19 udgifter, forklarer borgmester Birgit S. Hansen til Kanal Frederikshavn.

Hun forsøger at finde trøst i, at Frederikshavn Kommune langt fra er den eneste kommune, som har dette problem.

- Og regeringen har lovet at kompensere kommunerne for deres merudgifter - set under et. Det vil sige, at vi ikke kan forvente at få dækket krone for krone, men kommunerne kompenseres under et, og der er vores andel godt en procent, oplyser Birgit S. Hansen.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har for nylig indgået en aftale om en foreløbig kompensation til kommunerne. Fordelingen til de enkelte kommuner kendes endnu ikke, og derfor kan Frederikshavn Kommune ikke indregne kompensationen i budgetopfølgningen.

- Vi ved, at vi er hårdere ramt på beskæftigelsen end landsgennemsnittet, så vi kan ikke være sikre på at få dækket alle vores merudgifter. Igen fordi det ikke er krone for krone, men kommunerne set under et. Vi må vente og se, til kompensationen er kommunefordelt. Indtil da må vi udvise en generel tilbageholdenhed med vores udgifter, så gør vi, hvad vi kan selv, udtaler borgmesteren.

Borgmester Birgit S. Hansen forventer, at kommunen bliver kompenseret og dermed kan dække nogle af de mange udgifter, der er fulgt med COVID-19.

Hun er dog "nogenlunde fortrøstningsfuld".

- Både fordi jeg forventer, at den foreløbige kompensation vil dække en stor del af vores merudgifter, og fordi det er aftalt, at KL og regeringen ser på COVID-19 udgifterne igen senere på året. Vi er jo ikke ovre den ekstraordinære situation med COVID-19, siger Birgit S. Hansen.

Hun pointerer, at Frederikshavn Kommune - bortset fra COVID-19 - har styr på udgifterne. Her forventes et mindreforbrug på 19,8 millioner kroner.

- Altså har vi - samlet set - styr på vores sædvanlige udgifter i Frederikshavn Kommune. Det er meget vigtigt at holde fast i. Det er det, vi selv er herrer over, lyder det fra Birgit S. Hansen.