LIGE NU:

Dårlig vandkvalitet: Her frarådes det at bade

Det fantastiske vejr indbyder til badning, men vandkvaliteten ved Jerup Strand er nu så ringe, at der er opsat skilte, hvor gæsterne på stranden frarådes at bade.

Vandkvaliteten har de senere år været svingende og bakterieindholdet til tider meget højt. Efter nogle år med en "tilfredsstillende" vandkvalitet, røg klassificeringen sidste år ned på "ringe". Som følge heraf skal der i badesæson 2018 frarådes badning ved Jerup Strand, det skriver kanalfrederikshavn.dk. 

Klassifikationen er skiftet grundet høje målinger af tarmbakterierne Intestinale Enterokokker og E. coli. Det er overvejende sandsynligt, at forureningen stammer fra Jerup Å, der har udløb umiddelbart syd for badestranden.

Tarmbakterierne kan stamme fra både mennesker og varmblodede dyr. For at lave opsporing af kilder til forureningen har Center for Teknik og Miljø i badesæson 2018 planlagt at lave DNA-analyser af bakterierne i vandprøverne. Ved DNA-analysen undersøges specifikke markørgener fra mennesker, kvæg/heste og svin.

Resultaterne kan give information om kilden er human (spildevand/kloaksystem) eller fra landbrugsdyr (stalde, gylletanke/afstrømning fra marker). Herudover kan høje bakterietal skyldes fuglekolonier i området. 

Resultaterne fra undersøgelserne forventes at indsnævre, hvilke kilder der skal eftersøges opstrøms i vandløbet med henblik på fremover at få en bedre badevandskvalitet på Jerup Strand.

I badesæson 2018 vil der blive udtaget vandprøver ved en nyoprettet kontrolstation placeret cirka 750 meter nord for Jerup Strand. Stationen ligger ud for de sydligst placerede sommerhuse ved Multebærvej i Napstjert.

Kontrolstationen er oprettet for at afgrænse strækningen med badning frarådes mod nord. Kysten syd for Jerup strand er ikke udlagt som badeområde, skriver kanalfrederikshavn.dk.