Foto: Frederikshavn Kommune

Dybvad er et skridt tættere på millionindsprøjtning

Frederikshavn Kommune er blevet lovet 1,1 millioner kroner til byfornyelse i Dybvad, hvis de selv stiller med det dobbelte. Økonomiudvalget giver grønt lys til investeringen.

En pænere midtby med mindre tung trafik og med flere små, hyggelige pladser kan blive en realitet i Dybvad. Onsdag sagde et enigt Økonomiudvalg i Frederikshavn Kommune ja til at gå videre med planer om at bruge 2,2 millioner kroner på byfornyelse.

- Dybvad har det hele. Kommunal dagpleje, børnehave, skole, ældrecenter, lægehus, brugs og tøjbutikker. Der er gode trafikale forbindelser. Der må kunne laves en perle ud af byen, siger Birgit Hansen, der er borgmester i Frederikshavn Kommune.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har givet tilsagn om 1,1 millioner kroner til Dybvad på betingelse af, at kommunen selv betaler det dobbelte. Det betyder i alt 3,3 millioner kroner til byen – hvis det vel at mærke bliver godkendt af alle parter.

Frederikshavn Kommune har en presset økonomi. Hvorfor vælger I at prioritere områdefornyelse?

- Vi skal gå på flere ben. Vi skal både passe kerneområderne, men vi skal også investere. Det her er en engangsinvestering, der skal gøre det skønt at være her. Det handler om bosætning, siger Birgit Hansen.

Antallet af indbyggere i Dybvad er faldet fra 552 i 2012 til 509 i 2016. Det seneste år er indbyggertallet dog steget med 9 personer. Det er især unge familier med mindre børn, der søger mod Dybvad.

Ved borgerforeningen i Dybvad er formand Jesper Koldtoft glad for den positive melding fra kommunen.

- Vi har alt det, rigtig mange landsbyer drømmer om. Nu mangler vi bare et attraktivt miljø i midtbyen, siger han.

Tal fra Trafikstyrelsen viser, at private bygningsejere bruger 5,4 kroner for hver offentlig krone, der bliver brugt på byfornyelse.

Inden april 2018 skal kommunen præsentere et program for områdefornyelse, der endeligt skal godkendes af både byrådet og Trafik-, Bygge og Boligministeriet.

SÅDAN SKAL PENGENE BRUGES:

Udarbejdelse af områdefornyelsesprogram: 300.000 kroner

Gågade, torve og pladser i midtbyen: 1.200.000 kroner

Byrum og forbindelser v/ Brugsen: Velkomsten til byen: 1.000.000 kroner

Bygningsfornyelse og -renovering: 500.000 kroner

Lokal forankring og kommunikation: 300.000 kroner