LIGE NU:

Faldt ned af stige i svinestald - Erstatningssag genoptages

Den 24-årige frederikshavner, Bo Hansen, får nu genoptaget sin arbejdsskadesag i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

TV2Nord fortalte i et indslag for nylig, hvordan hans liv blev ændret totalt, efter at han faldt ned af en stige i en svinestald. Herefter var den unge landbrugsmedhjælper nærmest hjælpeløs. Kronisk hovedpine, operationer, snurrende ben, krykker og morfinpiller har fyldt hver dag siden faldet på 2,5 meter ned på et betongulv.

Bo Hansen ligger i sengen det meste af tiden. Han bor hos en storebror, som hjælper ham med det hele – selv med toiletbesøg.

Af patientjournalen fremgår, at Aalborg Universitetshospital blandt andet beskriver Bo Hansen som 100 procent invalid. Han er også for nogle måneder siden blevet tilkendt førtidspension, men på trods af hans tilstand er det ikke lykkedes ham at få en krone i erstatning. Hans private forsikringsselskab, Alm. Brand, har ikke ønsket at udtale sig til TV2Nord, men har dog forklaret, at man henholder sig til en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som fastslår hans mén grad til at være under fem procent. Alm. Brand fastholder også, at man kun tager sig af Bo Hansens private ulykkesforsikring. Procentsatsen på akkurat under fem betyder, at der ikke gives erstatning.

TV2Nord har også talt med KTS, Statens selvforsikring i Undervisningsministeriet, som blandt andet står for forsikringen, hvis unge under uddannelse kommer til skade, mens de er på undervisningsstedet. Her lyder svaret, at ”det bliver et nej til at medvirke”. KTS henviser i stedet for til Undervisningsministeriets hjemmeside

Efter TV2Nords indslag har Bo Hansen bedt om at få genoptaget sagen, og det er AES, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, gået med til. AES skriver til Bo Hansen, at de forventer, at hans sag kan afgøres inden for de næste 12 måneder.

Bo Hansen og hans bror Dan Hansen har under hele sagen med afslagene på erstatning haft svært ved at forstå, at faldulykken på stigen kun kan udløse en mén grad på under fem procent.

- Vi er godt klar over, at Bo har haft andre skader i sit liv, men det er svært at acceptere, at den seneste skade udløser så lidt. Skulle han så have været 95 procent invalid op til faldulykken? Det lyder underligt, for så kunne han da ikke have arbejdet, indtil han faldt ned af stigen. Og han arbejdede fuldtids lige op til faldet, siger hans storebror, Dan Hansen.