Foto: Helge Bjørn

Faunapassage i Sæby: Sportsfiskerforbund vil have sagen genåbnet

Frederikshavn Kommune handler i direkte strid mod lovgivning, siger Sportsfiskerforbund, som forventer, at Naturstyrelsen tvinger kommunen til at leve op til forpligtelser.

Den årelange sag om en fisketrappe ved Sæby Å er langt fra slut, selvom Frederikshavn Kommune på sidste byrådsmøde stemte nej til en fri passage ved Sæby Vandmølle.

For Danmarks Sportsfiskerforbund undrer sig over, at kommunen undlader at leve op til sine juridiske forpligtelser om at sikre fri passage til fiskene, som det er nedfældet både i EUs vandrammedirektiv og vandplanerne. 

Danmarks Sportsfiskerforbund afventer nu en reaktion fra Naturstyrelsen og forventer, at Frederikshavn Kommune vil blive pålagt at genåbne sagen og dermed leve op til sine forpligtigelser.

- Det tidligere projekt var taget af bordet, og kommunen skulle på sidste byrådsmøde forholde sig til et nyt projekt til ca. 9 millioner kroner. Projektet holder sig inden for Naturstyrelsens økonomiske rammer og tager både hensyn til kultur og natur ved Sæby Å. Derfor er der ingen undskyldninger for at forkaste projektet, forklarer Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Det er i første omgang EU's Vandrammedirektiv og Vandplanerne der foreskriver, at kommunen skal sikre den fri passage ved spærringer som Sæby Vandmølle.

– Det nye projekt lever op til alle tænkelige krav og tilgodeser både naturmæssige og kulturelle hensyn. Alligevel stemmer et flertal i byrådet det ned. Men Vandplanerne gælder altså også for Frederikshavn Kommune, så sagen slutter ikke her, forklarer Verner W. Hansen.

 

Baggrund

  • Lovgivning siger, at Frederikshavn Kommune skal sikre fri passage for fisk til at bevæge sig op i å og vandløb vest for Sæby Vandmølle
  • Sportsfikerne i Sæby har sammen med DTU Aqua lavet, Sæby Museum og en bevaringsfond lavet et projekt, som vil fjerne halvdelen af stemmeværket og sikre den fri passage. Projektet vil koste ni millioner kroner, som Naturstyrelsen vil betale
  • Onsdag den 25. maj stemte et flertal i byrådet nej ti en fri passage ved Sæby Vandmølle
  • Fjernes spærringen vil havørreder have adgang til 100 kilometer vandløb
  • Hidtil har kommunens eget forslag kostet over 20 millioner kroner
  • Kommunen skal leve op til loven og risikerer nu selv at skulle betale for løsningen af egen lomme

 

Vandplanerne gælder altså også for Frederikshavn Kommune, så sagen slutter ikke her, lyder reaktion fra Danmarks Sportfiskerforbund til, at Frederikshavn Kommune stemte nej til faunapassage-forslag. Foto: Danmarks Sportsfiskerforbund