LIGE NU:

Fire konsortier udvalgt til at byde på havneudvidelse i Skagen

Fire ansøgere er blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på etape 3-udvidelsen af Skagen havn.

Syv blev til fire, og udbygningen af Skagen Havn rykker nærmere. Tre firmaer og konsortier er sorteret fra, og havnen har nu givet besked til de fire firmaer og konsortier, som senest den 10. januar 2019 skal fremsende deres tilbud.

Det drejer sig om: 

  • det dansk ledede konsortium med CG. Jensen A/S i spidsen
  • det belgiske konsortium The Skaw JV med N.V. BESIX S.A. i spidsen
  • den danske entreprenør Per Aarsleff A/S
  • den spanske entreprenør Obrascón Huarte Lain, S.A.

- De fire bydere er valgt primært på de referencer, som de har sendt på tidligere tilsvarende opgaver. Her har kontraktværdien, kompleksiteten og nutidigheden i forhold til sammenligneligheden med Skagen Havns forestående udvidelse haft stor betydning, siger Claus Quist Nielsen, senior projektleder hos Cowi A/S, der er havnens bygherrerådgiver på udvidelsen.

Udvidelsen omfatter blandt andet 975 meter ny kaj med 11 til 13 meters vanddybde og 190.000 kvadratmeter nyt landareal. Havnen har givet rammerne for udvidelsen, og de fire bydere skal nu komme med deres tilbud på, hvordan de vil opbygge moler, kajanlæg mv. med en samlet pris og tidsplan.

- Vi er rigtig tilfreds med at have fundet fire velkvalificerede bydere og ser frem til at fortsætte processen frem mod at kunne tage det første fysiske spadestik til en ny havneudvidelse, der vil løfte faciliteterne yderligere og give plads til udvikling og øget aktivitet særligt inden for fiskeriet og dets følgeerhverv samt gods og bunkring, siger Willy B. Hansen, der er administrerende direktør på Skagen Havn. 

Efter den 10. januar går Skagen Havn ind i en forhandlingsrunde med én eller flere tilbudsgivere, og man forventer at kunne underskrive den endelige kontrakt i 1. kvartal 2019.

Detaljer om etape 3 udvidelsen: