Erik Schack har fået fornem orden for sin indsats i tragisk ulykke på havnen i Strandby. Privatfoto

Erik Schack har fået fornem orden for sin indsats i tragisk ulykke på havnen i Strandby. Ordenen blev overrakt af borgmester Birgit S. Hansen og her ses Erik Schack sammen med datteren Caroline og hustruen Pia. Privatfoto

1 af 2

Fortjenstmedalje til Falckredder fra Strandby-ulykken

Tidligere Falck-redder Erik Schack hædret med ordenen for sin indsats i forbindelse med tragisk dødsulykke på havnen i Strandby i 2014.

Tidligere Falckredder Erik Schack, som blev hjerneskadet efter en redningsaktionen på Strandby Havn i 2014, er blevet hædret for sin indsats i forbindelse med netop samme aktion. Hæderen er Malteserordenens fortjenstmedalje. En orden som han fik overrakt at Frederikshavns borgmester Birgit S. Hansen. Det var Per Østergaard fra Malteserordenen, der havde indstillet Erik Schack til Malteserordenens fortjenstmedalje. Hans Kongelige Højhed Prins Karl Vladimir af Jugoslavien har godkendt tildelingen af ordenen. 

Den triste baggrund er, at en ulykke tilbage til den 4. august 2014, da to fiskere døde i et lastrum fyldt med svovlbrinte fra rådnende skidtfisk på en kutter på Strandby Havn.  Erik Schack blev tilkaldt til ulykken i sin egenskab af Falckredder. I forbindelse med forsøget på at redde de to fiskere indåndede Erik Schack også de giftige dampe, da han nærmede sig kutterens lastrum. Efterfølgende blev han dårlig og fik voldsomme opkastninger. Senere fik han flere blodpropper i hjernen, og det førte til en hjerneskade, som i dag har gjort ham til førtidspensionist. 

Ved samme episode blev pumpemanden Nick Vejle slemt hjerneskadet, da han sprang ned i lastrummet for at hjælpe de to fiskere og også indåndede de giftige dampe.

 

02:44

Tre år efter ulykken på Strandby Havn, hvor to fiskere døde, og to ænd blev hjerneskadede, kæmper falckredderen Erik Schack stadig for at få anerkendt sin hjerneskade som en arbejdsskade.

Luk video

 

Om Malteserordenen

 • Det er en vidtforgrenet orden, som inkluderer flere underordener – blandt andet Den Danske Johanniterorden og Order of Saint John.
 • International orden med hovedkvarter i London og på Malta.
 • Støtter især hospitaler, plejehjem og børnehjem.
 • Står bag forskellige hjælpeorganisationer som Ridder Woof og White Cross International.
 • Ordenen er økumenisk (dvs. arbejder for forståelse mellem verdens forskellige kristne kirker) og baseret på Kong Peter 2. af Jugoslaviens konstitution af 1964, der følger FN's charter om menneskerettigheder.
 • Ordenen blev oprettet kort efter det første korstog i 1096 for at befri Jerusalem fra de islamiske Seldjukkers besættelse.
 • Den har arbejdet humanitær siden og fik pavelig autorisation i 1113.
 • Det humanitære arbejde bestod især i at opbygge et hospitalsvæsen, hvor der blev udviklet høj standard inden for pleje og hygiejne, og ordenens højdepunkt blev på Malta, hvor den opbyggede et storhospital, hvis principper for patientbehandling og lægelige niveau kom til at danne skole for eftertiden.
 • Johanniterordenen fungerede på Malta i 268 og fik herfra navnet Malteserordenen.
 • Ordenenes mærke er derfor det hvide Malteserkors på rød bund.
 • I dag arbejder ordenen på et kristent, humanitær, upolitisk grundlag overalt i verden.
 •