LIGE NU:

Frederikshavn har overskredet budgettet: Skærer 34 stillinger

Frederikshavn Kommune har overskredet sit budget, og kommunen fyrer nu flere i arbejdsmarkedsafdelingen.

Frederikshavn Kommune er endt med en række merudgifter, der samlet løber op i 50 millioner kroner, i forhold til det planlagte budget for 2019 og bliver nu nødt til at tage konsekvensen. 

quote - Jeg synes ikke, det er kønt. Jeg synes absolut ikke, det er kønt, at vi ikke kan tilbyde noget bedre for borgerne og familierne...

Borgmester Birgit S. Hansen

Størstedelen af budgetoverskridelsen skal findes i arbejdsmarkedsafdelingen, hvor man nu nedlægger 10 stillinger og fyrer 24 ansatte, der arbejder for at få kommunens arbejdsløse i job. 

- Jeg synes ikke, det er kønt. Jeg synes absolut ikke, det er kønt, at vi ikke kan tilbyde noget bedre for borgerne og familierne, når vi gerne vil have et velfærdssamfund, der tager sig af dem, der har behov for det. Og så er det ikke kønt i forhold til de ansatte, vi bliver nødt til at afskedige, siger Birgit Hansen (S), borgmester i Frederikshavn Kommune. 

Borgmesteren forklarer, at man forsøger at undgå besparelser på de vigtigste funktioner inden for arbejdsmarkedsafdelingen og i stedet vil spare på ting som eksempelvis coaching til den enkelte borger.

Vil undgå massakre på arbejdsløse

På børne- og ungeområdet vil man også forsøge at spare. Til det formål har kommunen fået lavet en analyse af børn- og ungeområdet, hvor der er blevet påpeget 18 tiltag, som afdelingen kan imødekomme for at spare penge.

- Vi er jo bestemt ikke glade for det her, for det er en nedadgående spiral, når vi er nødt til at spare på indsatsen med at få vores borgere i job. Så kommer vi hele tiden til at skære ned og tilbyde en ringere indsats, siger Birgit Hansen.

Selv med besparelserne på arbejdsmarkeds- og børn- op ungeområdet kommer Frederikshavn Kommune stadig til at stå med en merudgift på omkring 30 millioner kroner. De penge bliver så taget fra kommunekassen.

- Vi kan heldigvis i denne omgang tage pengene fra kassen, men det er ikke noget, vi kan gøre hver gang. Men vi gør det i det her tilfælde for at undgå en massakre for dem på overførselsindkomster, hvis vi skulle spare endnu mere, siger Birgit Hansen. 

Byrådet i Frederikshavn Kommune følger op på budgettet igen efter sommerferien for at sikre, at det holder sig inden for rammerne.