LIGE NU:

Klitsagen: Venstre vil vente på rettens afgørelse

Et flertal i økonomiuvalget i Frederikshavn Kommune indstiller til byrådet, at genetablering af to ødelagte klitter på Skagen Sønder Strand sættes i gang nu. Venstre stemte i mod. De vil vente til, at hærværkssagen er afgjort i retten.

Flertallet i økonomiudvalget fulgte dermed den beslutning, som et flertal i Teknisk Udvalg traf for halvanden uge siden. Økonomiudvalget vil også bevillige en halv million kroner, som blandt andet skal dække udgifter til reetablering af de to klitter og kommunens udgifter i sagen.

Venstre stemte nej til forslaget.

- Vi kan ikke tiltræde indstillingen, fordi det er en igangværende straffesag, og vi ønsker at afvente en retslig udmåling af sagen, siger Venstres medlem af økonomiudvalget Mette Hardam.

Af referatet fra økonomiudvalget fremgår det, at der til sagen er 6 bilag. De bilag er alle lukkede og dermed kan offentligheden ikke få indsigt i, hvad de bilag omhandler.

Venstre vil have borgmesteren i Frederikshavn til at fremlægge dokumentation for at den mængde sand, som kommunen skønner er skubbet af to klitter.

Den ene af de to sigtede mænd i sagen, den aalborgensiske erhvervsmand Hans Andersen, har flere gange anklaget Frederikshavn Kommune for at overdrive både det beløb, som de anslår, at genetableringen koster og den mængde sand på 3.000 kubikmeter, som kommunen har skønnet er skubbet ned fra klitterne er overdrevet.

Erhvervsmand sigtet

Hans Andersen og en anden mand er sigtet for groft hærværk og brud på naturbeskyttelsesloven.

TV2 Nord har fået indsigt i den politianmeldelse, som Frederikshavn Kommune indgav til Nordjyllands Politi 29. oktober.

Det vakte voldsom opstandelse i Skagen sidste år, da en gummiged midt om natten skraldede toppen af to klitter på Sønderstrand i Skagen. To mænd er sigtet for groft hærværk og overtrædelse af naturbeskyttelsesloven. 

I følge den politianmeldelse, som Frederikshavn Kommune lavede, fremgår det, at tunge maskiner havde skrællet 1-1,5 meter af klittens højde og forvoldt store skader på det fredede område.

Hærværket skete i natten mellem den 26. og 27. oktober, hvor toppen af 2 klitter blev skubbet ned på stranden. I følge TV2 Nords oplysninger skulle overvågningsvideo fra Skagen og Skagen Sønder Strand dokumentere, at gummigeden kørte rundt i det fredede område i 65 minutter.

Frederikshavn Kommune har fået dispensation af Fredningsnævnet og Kystdirektoratet til at sætte gang i reetablering af klitterne, og står det til det socialdemokratiske flertal i Frederikshavn Kommune, så skal det ske, når byrådet har behandlet sagen. Det ventes at ske på det næste byrådsmøde.