LIGE NU:

Læge lukker og slukker - 1800 patienter har intet hørt

Patienter har intet fået at vide. Kun et skilt i døren viser, at lægeklinikken er lukket.

Det er læge Tage Thusgaard Kristiansen på Sæbygårdsvej 31 i Sæby, der har sat et skilt i døren ”lukket” og henviser til øvrige læger i kommunen. Ingen patienter har tilsyneladende fået noget at vide. 

Saebyavis.dk har søgt på Tage Thusgaard Kristiansen i Autorisationsregisteret, og der står:

"Styrelsen for Patientsikkerhed den 17. oktober 2017 har indskrænket læge Tage Thusgaard Kristiansens faglige virke, således at han kun må foretage lægefaglig virksomhed under supervision af en læge, der både har ret til selvstændigt virke og er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed. I supervisionsperioden må Tage Thusgaard Kristiansen ikke foretage delegering af lægefaglig virksomhed.

Det er styrelsens vurdering, at der er begrundet mistanke om, at læge Tage Thusgaard Kristiansen på grund af mangelfulde faglige kompetencer kan antages at være til fare for patientsikkerheden, med mindre han arbejder under supervision af en læge, der både har ret til selvstændigt virke og er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er endvidere styrelsens vurdering, at læge Tage Thusgaard Kristiansen udførsel af sit faglige virke, er udtryk for alvorlig faglig kritisabel virksomhed."

Læge Tage Thusgaard Kristiansen havde i forvejen besluttet, at lukke sin klinik i 2018, fortæller Region Nordjylland til TV2 Nord. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Tage Thusgaard Kristiansen til sagen, der nu efterlader godt 1.800 patienter uden en læge. 

De kan nu frem til at få det svært med at finde sig en ny læge. Lægemanglen i Nordjylland er eksploderet, og der er kun én lægepraksis, der har åbent for tilgang af nye patienter i Sæby, og det er Lægerne Chrestensmindevej. 

Ellers må Sæby-borgerne forberede sig på, at skulle til Frederikshavn, Skagen eller Østervrå, hvis der er behov for lægehjælp.

Du kan se en liste med læger, der har åbent for tilgang i Frederikshavn Kommune – klik her

Regionen tager over

Hos Region Nordjylland har man ikke information om, hvor længe klinikken vil være lukket. 

- Praktiserende Lægers Organisation og Region Nordjylland er i gang med at finde en lægeløsning. I første omgang består løsningen i, at PLO Nordjylland aftaler en vagtring blandt de øvrige læger i området, så patienterne kan komme til læge med akutte problemstillinger. PLO Nordjylland og regionen arbejder herudover sammen om at finde en løsning, så patienterne kan sikres et fremtidigt lægetilbud. Patienterne får altid besked direkte, når der er etableret et nyt lægetilbud, lyder det i en mail fra Region Nordjylland til TV2 Nord. 

Der er 1.805 patienter tilknyttet den nu lukkede klinik. 

Gense indslag om den akutte lægemangel i Nordjjylland herunder - fra 31. august 2017. 

Manglen på læger i Nordjylland er nu så stor, at kun i 35 af regionens 171 lægepraksisser åbent for indtag af nye patienter.