LIGE NU:

Lærere og forældre: Udskældt undervisning bør rulles tilbage i Frederikshavn Kommune

Fem år efter rullende skolestart og aldersintegreret undervisning blev implementeret i Frederikshavn Kommune ønsker forældre og lærere at rulle tiltaget tilbage.

Når Børne- og Ungdomsudvalget mødes i næste uge, står et meget omdiskuteret punkt på dagsordenen.

Skolebestyrelserne bestående af lærere og forældre på tværs og skolernes fire skoledistriksledere har på tværs af kommunen indsendt en ansøgning til Børne- og Ungdomsudvalget om dispensation fra lovgivningen om den såkaldte rullende skolestart og aldersintegreret undervisning i indskolingen. 

Begrebet rullende indskoling dækker over, at børnehavebørn starter i skolen i det det kvartal, de fylder seks - altså skolestart flere gange om året. Aldersintegreret undervisning går ud på, at 0., 1. og 2. klasse-eleverne ikke hører hjemme i en fast klassegruppe og et fast klasselokale men arbejder udfra faglige niveauer. Begge dele blev indført tilbage i august 2015. 

- Vi sagde fra starten, at det var en dårlig idé, når man ikke fulgte op med de nødvendige ressourcer. Det har ikke fungeret, og fra lærernes synspunkt mener vi, at det er gået ud over forholdene mellem elev og lærer, eleverne i mellem og skole-hjem samarbejdet. Så det er tåbeligt, hvis det ikke bliver lavet om, siger Mads Christensen, fællestillidsrepæsentant for lærerne i Frederikshavn Kommune.

Eleverne skal fremover aldersopdeles fra 1. klasse i stedet for 3. klasse, hvis man opnår dispensation i ministeriet. 
Eleverne skal fremover aldersopdeles fra 1. klasse i stedet for 3. klasse, hvis man opnår dispensation i ministeriet. 
Foto: Henriette Maj Pedersen

Ifølge Mads Christensen er det kun få steder i landet, at man kører med aldersintegreret undervisning - og flere steder man tilsyneladende gået fra idéen igen. 

- For nogle elever har det fungeret fint, at de skulle skifte klasseværelse og klassekammerater mange gange om dagen, og nogle af de mindste har lært af deres ældre kammerater. Men der er også en gruppe af elever, der har brug for mere kendte strukturer. Og når lærerne siger, at der er behov for en ny struktur, så lytter vi selvfølgelig til det, siger Lars Lundgreen, der er skoledistriksleder i distrikt syd. Sammen med sine tre distriktslederkollegaer i kommunen, bakker han op om forslaget.  

Udvalgsformand Anders Brandt Sørensen vil ikke stå i vejen for skolernes forslag.
Udvalgsformand Anders Brandt Sørensen vil ikke stå i vejen for skolernes forslag.
Foto: Frederikshavn Kommune.

Lovgivningsmæssigt er kommunerne forpligtet til at lave aldersintegreret undervisning i indskolingen, hvis man laver rullende skolestart. Ansøgningen om dispensation vil give skolerne lov til at gå tilbage til klasseopdelt undervisning i 1. og 2. klasse. 

- Jeg ser det ikke som et politisk nederlag, hvis vi ender med at gå tilbage til den velkendte klassestruktur i indskolingen. Vi gik med til rullende skullestart og aldersintegreret undervisning, fordi der er en økonomisk gevinst i det, og ellers havde vi været nødt til at sætte klassekvotienten op eller bruge færre midler på specialundervisningen, siger Børne- og Ungdomsudvalgsformand Anders Brandt Sørensen (S), som ikke vil stå i vejen for forslaget fra skolerne. 

 
 
Foto: TV2/Nord

- Det er altid oplagt at lytte, når der kommer sådan en ansøgning fra skolerne og forældrene. Økonomisk får det ingen betydning, men det er op til udvalget at afgøre, om dispensationsansøgningen skal sendes videre til Undervisningsministeriet, der træffer den endelige afgørelse, siger Anders Brandt Sørensen. 

For lærerne er det altafgørende, at forslaget går igennem. 

- Det vil give roligere arbejdsforhold for lærerne, eleverne vil få mere struktur og en øget fællesskabsfølelse - og forældrene vil opnå større kendskab til de omkring, der arbejder med deres børn til dagligt, siger fællestillidsrepræsentant Mads Christensen. 

Forslaget er på Børne- og Ungdomsudvalget møde i den kommende uge. Hvis det går igennem, sendes det videre til Undervisningsministeriet, der skal vurdere om Frederikshavn Kommune kan få dispensation til at afvige fra lovgivningen. 

Sagsfremstilling fra udvalgets dagsorden

I fire år har skolerne i Frederikshavn haft aldersdifferentieret undervisning, men nu vil skolerne have trukket det tilbage igen. Børnene har bedst af at være i en mere langvarig klasse, lyder det.
Lyntest kø

Ny undersøgelse: Færrest har været smittet med corona i Nordjylland

20_percent

play Vaccinemangel: Region Nordjylland fastholder standby-strategi

Regionshospital Nordjylland

Patienter var smittede: Regionshospitalet i Hjørring sender 40 medarbejdere hjem

210121 Børnehavevikar dømt

gallery Børnehavevikar dømt: Har taget over 1300 fotos af afklædte børn

Lyntest kø

Ny undersøgelse: Færrest har været smittet med corona i Nordjylland

20_percent

play Vaccinemangel: Region Nordjylland fastholder standby-strategi

Regionshospital Nordjylland

Patienter var smittede: Regionshospitalet i Hjørring sender 40 medarbejdere hjem

Til forsiden

Til forsiden