Robuste børn og unge på Toppen får tilført flere midler, efter Socialstyrelsen har uddelt penge fra satspulje. Foto: Per Frank Paulsen

Millioner på vej til børn og unge i Frederikshavn

Socialstyrelsen har bevilget 11,7 mio. kroner i tilskud til udsatte børn og unges trivsel i skoler og dagtilbud.

Frederikshavn Kommune får en økonomisk håndsrækning fra Socialstyrelsen, der skal gå til at styrke arbejdet med de sårbare og udsatte børn. 

- Med det tilskud vi har modtaget, får vi mulighed for at fortsætte og intensivere arbejdet med de vigtige år i barnelivet, og være tilstede for børnene med flere medarbejdere, og det er noget af det, vi mener gør den største forskel for at ændre på udviklingen, så flere børn fx oplever glæde, succes og robusthed - også senere i livet, siger Anders Brandt Sørensen, formand for Børne- og Ungdomsudvalget, Frederikshavn Kommune.

De 11,7 millioner kroner bliver i Frederikshavn Kommune omsat til Robuste børn og unge på Toppen.

Pengene er søgt fra en satspulje i Socialstyrelsen, der for at intensivere og investere i den forebyggende indsats, har afsat 123 millioner kroner til indsatsen på landsplan.

- Vi ser en stigning i antallet af børn, der har behov for støtte. De er urolige og kan ikke koncentrere sig og ender derfor i konflikter og mistrivsel. Dem kan vi nu - i samarbejde med forældrene - lave en styrket indsats overfor. Samtidig har der været en tendens til at flere børn i folkeskolen har for meget fravær. Nogle kommer slet ikke i skole. De børn og unge mister helt tilknytningen til skolens sociale liv, og deres faglige udvikling påvirkes negativt. Det betyder, at de allerede i barneårene taber muligheder på gulvet, og det er vores fornemste opgave at disse børn og unge får tag i skolen igen og vender udviklingen, siger Susanne Friis Andersen, teamleder i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Frederikshavn Kommune.

Robuste børn og unge på Toppen varer foreløbig tre år og supplerer det arbejde, Frederikshavn Kommune allerede har sat i gang.