LIGE NU:

Millioner på vej til byfornyelse i Dybvad

Frederikshavn Kommune har fået tilsagn om 1.1 million kroner til områdefornyelse i Dybvad. Kommunen skal stille med det dobbelte.

Der er - måske - 3,3 millioner kroner på vej til byfornyelse og tiltrækningsprojekt i landsbyen Dybvad, der ligger syd for Sæby. Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen har givet tilsagn om 1,1 millioner kroner, hvis Frederikshavn Kommune lægger det dobbelte i puljen. 

Visionen er at skabe en landsby, der udgør en tryg ramme om børnefamilier og tilflyttere, der kan se potentialet i Dybvads 

Et styrket image, en attraktiv bykerne og lokale arbejdspladser står først på ønskelisten over de forhold, som Dybvad Landsbyfornyelse skal indeholde. Men også sammenhæng mellem boligområder, rekreative arealer og fritidsfaciliteter står højt på listen, når landsbyboerne udtrykker drømmen om fremtidens Dybvad.

- I Dybvad er man vant til, selv at trække i arbejdstøjet, når der skal skabes en attraktiv landsby. Beboerne er godt organiseret, og det er ikke unaturligt for dem, at de selv får tingene til at ske. I Dybvad er holdningen generelt, at det kun er rimeligt, at hvis man får noget, så bidrager man også med noget, siger Mette Hardam, der er formand for Distriktsudvalget i Frederikshavn Kommune. 

Lokale ildsjæle står bag et aktivt foreningsliv, der skal formidles som en af Dybvads attraktioner over for tilflyttere. Områdefornyelsesprogrammet skal udarbejdes i samarbejde med foreningerne, områdets beboere og øvrige lokale aktører, der også består af en fremsynet borgerforening og en driftig handelstandsforening.

Landsbyfornyelsen kan også øge det private initiativ og investering, mener man og håber, at der vil opstå en synergieffekt mellem de involverede parter, der også vil kunne spores i byen, efter Landsbyfornyelsen er gennemført.

- Det bliver godt for hele Dybvad, og borgerne kan få energi til at udnytte det potentiale, som byen besidder. Vi glæder os i Distriktsudvalget til at gå videre i arbejdet med at undersøge muligheder for at finde finansiering til projektet, siger Mette Hardam. 

Områdefornyelsen i Dybvad behandles på Frederikshavn Kommunes Økonomiudvalgsmøde i august.

Senest 1.april 2018 skal der foreligge en plan og et budget, der kan realiseres inden 2023.