Foto: Henning Bagger, Scanpix

Nye støjregler på vej i Skagen: Spil løs 25 dage om året

25 dage om året skal Skagens restaurationer have lov til at spille udendørs musik uden øvre støjgrænse, lyder nyt forslag fra kommunen.

Hvor højt må man spille? Og hvornår? De spørgsmål har det indtil nu vist sig svært at sætte nogle enkle regler for i Skagen, hvor støjniveau og musik fra restaurationer i byen i sommeren sidste år affødte flere klager.

Det får nu Frederikshavn Kommune til at fremlægge et nyt forslag til et regelsæt for støj fra udendørs musikarrangementer i Skagen, fordi det indtil nu har været umuligt at måle og håndhæve støjgrænser fra musik - og dermed også behandle klager over støj.

Derfor foreslår Center for Teknik og Miljø nu, at restaurationerne i Skagen får lov til at spille udendørs musik uden fastsatte støjgrænser fra klokken 15 til 24 på 25 i forvejen fastsatte spilledage. De dage vil så fortrinsvis blive fredage og lørdage hen over sommeren, samtid tirsdag til lørdag i ugerne 29 og 30, hvor det meste af Nordsjælland sædvanligvis indtager byen. Skagen Festival indgår ikke i de 25 dage.

- Fordelene for restauratørerne er, at de får faste tidspunkter, hvor de kan afholde udendørs arrangementer, og at de dermed undgår diskussioner om, hvorvidt reglerne er overholdt. Tidspunkterne er ens for alle, og der opstår derved ikke konkurrence restauratørerne imellem, siger næstformand i Plan- og Miljøudvalget i Frederikshavn Kommune, Frode Thule Jensen (V).

- Fordelene for de omkringboende er, at det på forhånd er kendt, hvornår der spilles udendørs musik, og at man kan indrette sig derefter. Der vil være ro i det meste af butikkernes åbningstid og efter klokken 24, tilføjer lokalpolitikeren.

Forslaget forsøger dermed at tilgodese både de handelsdrivende, der skal tjene penge på turisme, og de fastboende i Skagen. Det bygger på input fra flere møder med restauratører og klagere i Skagen i efteråret og vil komme på dagsordenen i Plan- og Miljøudvalget den 10. januar.

Derefter bliver forslaget sendt i offentlig høring i seks uger.