Kystmuseet kommer ud af 2018 med et samlet besøgstal på ikke mindre end 302.821 besøgende. Der er tale om en fremgang på 60.711 gæster.

Opgørelse for 2018: Gæster strømmede til Kystmuseet

Kystmuseet kommer ud af 2018 med et samlet besøgstal på ikke mindre end 302.821 besøgende. Der er tale om en fremgang på 60.711 gæster.

Der er flere grunde til den flotte fremgang, påpeger museet.

- For det første har der igen i 2018, som det var tilfældet i 2017, været tale om en målbevidst formidlingsmæssig indsats, hvor køb af en enkelt billet giver adgang til fire hovedafdelinger, nemlig Kystmuseet Sæby, Bangsbo Fort, Bangsbo og Skagen. For det andet har museet etableret en lang række satellitudstillinger, som i kortere eller længere perioder har været åbent for publikum. Og for det tredje har Kystmuseet deltaget i en række arrangementer, herunder ikke mindst Frederikshavns købstadsjubilæum men også andre større og mindre arrangementer, med udstillinger, byvandringer, foredrag og havne- og landskabsvandringer, hvilket alt sammen bidrager til det flotte besøgstal, lyder det fra Jens Thidemann, der er museumsinspektør.

Også året før opnåede Kystmuseet publikumsfremgang. 2017 blev et publikumsmæssigt rekordår for Kystmuseet. Aldrig før havde så mange besøgt museet, der kom ud med et samlet besøgstal på 242.110 gæster. Det var derfor med spænding Kystmuseet så frem til resultatet for 2018.

Besøgstallet betyder også, at Kystmuseet har opnået ikke mindre end to placeringer i Visitnordjyllands Top 10 over de mest populære, nordjyske attraktioner. Her er Kystmuseet Skagen på en 7. plads og Kystmuseet Bangsbo Fort på en 10. plads.

Nordjyllands Kystmuseum

* Nordjyllands Kystmuseum er Frederikshavn kommunes kulturhistoriske museum for nyere tid.

* Museet arbejder med nordjysk kystkultur, varetager marinarkæologisk ansvar i Nordjylland og har særlige ansvarsområder indenfor fiskerihistorie, søfartshistorie, turisthistorie, købstadshistorie, herregårdshistorie, besættelsestid og skolehistorie.

* Museet indsamler viden, forsker, formidler, dokumenterer og registrerer den nordjyske kulturarv fra de ældste tider til nu med særligt ansvarsområde indenfor nyere tids kulturhistorie.